Tiedon laatu johtajan, sote-asiakastyön tekijän ja asiakkaan näkökulmista

Authors

  • Laura-Maria Peltonen Department of Nursing Science, University of Turku, Turku
  • Virpi Jylhä Department of Health and Social Management, University of Eastern Finland, Kuopio
  • Juha Mykkänen Finnish Institute for Health and Welfare; University of Eastern Finland

Keywords:

asiakas, johtaja, tiedon laatu, sosiaali- ja terveydenhuolto, ammattilainen

Abstract

Sote-alalla tuotetaan, tallennetaan ja hyödynnetään lisääntyvissä määrin tietoa eri toimijoiden yhteistyönä ja tarpeesta. Tietoa tuottavat niin kansalaiset kuin alan ammattilaiset erilaisiin organisaatiotasoisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestelmiin ja rekistereihin. Tiedon laadun merkitys on saanut enenevästi huomiota sote-palveluissa, koska tiedon laatu vaikuttaa yksilöön, organisaatioon ja yhteisöön liittyvään päätöksentekoon. Laadukkaan tiedon muodostumisen edellytyksenä on tiedon tuottajien ymmärrys tiedon merkityksestä ja osaaminen.  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys  on järjestänyt tutkimuspäiviä vuodesta 1998 lähtien. Näitä "Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan (SoTeTiTe)" -tutkimuspäiviä pidetään vuosittain ja niissä käsitellään Suomessa toteutettavaa alan monitieteisestä tutkimusta ja kehittämistyötä. Toimivat tietotekniikan ja tiedonhallinnan ratkaisut rakentuvat sote-alalla monialaiselle yhteistyölle, joka edellyttää, että ymmärretään oman asiantuntijuusalueen lisäksi myös muiden asiantuntijuutta. Yhteinen keskustelufoorumi luo mahdollisuuden oppia, jakaa innovaatioita ja keskustella alan vaatimuksista yksilötasosta kansalliseen näkökulmaan asti sekä verkostoitua yhteisön sisällä. Vuoden 2023 tutkimuspäivillä käsitellään tiedon laatua ja sen merkitystä sote-palveluiden kokonaisuudessa. Tässä FinJeHeW-lehden numerossa julkaistaan vuoden 2023 SoTeTiTe-tutkimuspäivillä esitetyt tieteelliset tutkimukset ja hankkeet

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Pääkirjoitus

Published

2023-04-20

How to Cite

Peltonen, L.-M., Jylhä, V., & Mykkänen, J. (2023). Tiedon laatu johtajan, sote-asiakastyön tekijän ja asiakkaan näkökulmista. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 15(2), 110–111. https://doi.org/10.23996/fjhw.128910