Sosiaalityön tiedonhallinnan tutkimus – kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina

  • Maarit Laaksonen Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja ‐talouden laitos
  • Sirpa Kuusisto‐Niemi Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja ‐talouden laitos
  • Kaija Saranto Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja ‐talouden laitos

Abstract

Suomessa sosiaalityön tiedonhallinnan tutkimuksen historia kytkeytyy sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietohallinnon opetukseen ja tiedonhallinnan tutkimukseen. Alan kehittämiseksi on tarpeen tarkastella alan kehitystä myös kansainvälisesti. Tässä artikkelissa tarkastellaan integroitua kirjallisuuskatsausta menetelmänä, jossa yhdistetään aikaisempaa tutkimusta tavoitteena täydentää olemassa olevaa tiedonhallinnan tutkimuksen paradigmaa. Integroitu kirjallisuuskatsaus soveltuu hyvin sosiaalityön tiedonhallinnan tapaisen uuden tutkimuskohteen tilan kuvaamiseen ja teorian kehittämiseen. Artikkelissa kuvataan myös muita menetelmiä, joita tutkimustiedon analysoinnissa voidaan käyttää. Artikkelissa tarkastelua konkretisoidaan tehdystä kirjallisuuskatsauksesta otetuin esimerkein.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles
Published
Jan 25, 2010
How to Cite
Laaksonen, M., Kuusisto‐Niemi, S., & Saranto, K. (2010). Sosiaalityön tiedonhallinnan tutkimus – kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 2(1), 26-32. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/2632