Menetelmän kehittäminen sosiaalihuollon toimintaprosessien kuvaamiseen

Authors

  • Aki Miettinen Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
  • Jaana Nevalainen Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
  • Päivi Röppänen Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja ‐talouden laitos

Abstract

Sosiaalihuollon tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) kehitetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiä sosiaalialan tietotarpeisiin vastaaviksi ja teknisesti yhteensopiviksi. Tämän saavuttamiseksi asiakastietojärjestelmiin liittyvät tiedot, asiakasasiakirjat ja toimintatavat on mallinnettava. Tässä artikkelissa kuvataan kehitteillä oleva menetelmä sosiaalihuollon toimintaprosessien mallintamiseen. Mallintamista tehdään QPR ProcessGuide ‐ohjelmistolla, JHS 152 ‐suositusten sekä BPMN‐määritysten mukaisesti. Toimintaprosessien mallintamista tehdään yhteistyössä sosiaalihuollon sisällön asiantuntijoiden sekä tietomäärityksiä ja teknisiä määrityksiä tekevien toimijoiden kanssa. Haasteita mallintamistyöhön tuovat sopivan kuvaustason löytäminen sekä sosiaalihuollon palveluiden monimuotoisuus.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2010-01-25

How to Cite

Miettinen, A., Nevalainen, J., & Röppänen, P. (2010). Menetelmän kehittäminen sosiaalihuollon toimintaprosessien kuvaamiseen. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 2(1), 33–39. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/2633