Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa

Authors

  • Riikka Väyrynen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tietorakenteet ja luokitukset
  • Jarmo Kärki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tietorakenteet ja luokitukset

Keywords:

Tiedonhallinta, sosiaaliala, asiakastietojärjestelmät, tietojärjestelmät, tietomäärittely, asiakastiedot,

Abstract

Sosiaalialan sähköistä tiedonhallintaa kehitetään kansallisessa Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesoshanke). Tavoitteena on siirtyä paikallisesti vaihtelevista asiakastietojärjestelmien tietosisällöistä ja ‐rakenteista kohti valtakunnallisesti yhtenäisiä ja alan omaan standardiin perustuvia periaatteita ja ratkaisuja. Kansallisesti yhteisesti sovittuja tietoja ja perusvaatimuksia on määritelty toimintalähtöisillä menetelmillä. Sosiaalihuolto koostuu useista toisistaan poikkeavista tehtävistä, joilla on lainsäädännöllinen perusta. Hankkeen yhteydessä on kartoitettu asiakastietojen sisältöjä eri sosiaalipalveluille yhdessä kunkin tehtävän käytännön asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Palvelukohtaisten tietojen määrittelytyössä on hyödynnetty yhtenäistä määrittelymenetelmää. Tässä artikkelissa kuvataan eri sosiaalihuollon palvelualueiden asiakastietojen kartoittamisessa ja kuvaamisessa käytettyjä määrittelymetodia. Artikkelin esimerkit perustuvat aikuissosiaalityön tietomäärittelyyn.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2010-01-25

How to Cite

Väyrynen, R., & Kärki, J. (2010). Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 2(1), 40–46. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/2634