Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

  • Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi
  • Päivi Sihvo Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu
  • Helena Ikonen Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu
  • Pirjo Rytkönen Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi

Abstract

Assi-hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja perusterveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon Pohjois-Karjalan ja Ylä-Savon alueella. Kyselytutkimuksella selvitettiin kansalaisten (n=796) sähköisten palvelujen käyttöä, näkemyksiä sähköisten terveyspalvelujen hyödyllisyydestä sekä kansalaisten tarvitsemasta ohjauksesta otettaessa käyttöön sähköisiä terveyspalveluja. Tulosten mukaan kansalaisilla on hyvät perusvalmiudet, niin asenteelliset kuin tietotekniset valmiudet, ottaa käyttöön sähköisiä palveluja. Sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotossa ja ohjauksessa tulee huomioida eri asiakasryhmät ja heidän ohjaustarpeensa. Ohjauksen monikanavaisuus antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita itselleen parhaan tavan saada ohjausta ja oppia. Nämä antavat hyvät lähtökohdat ottaa käyttöön omahoitoa tukevia sähköisiä terveyspalveluja pitkäaikaissairaiden hoitoon. Tuloksia tullaan hyödyntämään suunniteltaessa sähköisten terveyspalvelujen käyttöönottoa, kansalaisten ohjausta palvelujen käyttöön sekä mallinnettaessa asiakaslähtöistä sähköisten terveyspalvelujen käyttöönottoa.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles
Published
May 19, 2014
How to Cite
Jauhiainen, A., Sihvo, P., Ikonen, H., & Rytkönen, P. (2014). Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 70-78. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45253