Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Authors

  • Jarmo Kärki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki
  • Erja Ailio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki

Keywords:

sosiaalihuolto, tietomalli, asiakastieto, asiakasasiakirja, tiedonhallinta, tietomääritys

Abstract

Sosiaalihuollon asiakastietomalli esittää sosiaalipalveluissa käyttäjäriippumattomasti yhtenäisesti hyödynnettävät tietorakenteet asiakasasiakirjoina, tietokomponentteina ja luokituksina sekä kuvaa näiden keskinäisiä suhteita. Tietomallin ylläpitoa ja kehittämistä varten on kehitetty hallintamalli. Hallintaa johdetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) osana sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelutoimintaa. Tietomallin kehittämisen ja ylläpidon keskeisin toimija on sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja luokitusten asiantuntijatyöryhmä. Tietomääritykset tuotetaan koodistopalveluprosessin mukaisesti. Asiakastietomäärityksiin kohdistuvien muutostarpeiden lähteet on tunnistettu. Asiakastietomallin hallintaprosessi on nelivaiheinen: Muutostarpeen arvioinnissa muutospyyntö täsmentyy muutosehdotukseksi, joka hyväksytään tai hylätään. Jokaisen muutosehdotuksen prioriteetti määritetään tiettyjen kriteerien perusteella. Muutoksen suunnitteluprosessissa täsmennetään muutettavat tietorakenteet ja valmistellaan muutosmäärittelyt. Muutokset julkaistaan koodistopalvelimella. Hallintamalli on otettu asteittain käyttöön ja hallintaa kehitetään saatujen kokemusten perusteella.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2014-05-19

How to Cite

Kärki, J., & Ailio, E. (2014). Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 79–88. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45254