Kohti kansalaiskeskeistä palveluiden kehittämistä – miten yhdistää tiedolla johtaminen ja kokonaisarkkitehtuurityö?

Authors

  • Hannu Ritvanen Tohtoriopiskelija, Hanken, Helsinki
  • Jaana Sinipuro SAS Institute Oy, Espoo
  • Virpi Hotti Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Keywords:

terveydenhuollon laatu, saatavuus ja arviointi, arkkitehtuuri, tiedonhallinta

Abstract

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden arvioinnin ja kehittämisen tulisi perustua yhdenmukaisiin tietoihin yksilön, alueen ja väestön tasolla – tarvitaan tiedolla johtamista ja tiedon hallinnan uudistamista. Tiedon hallinnan uudistamisen tulisi pohjautua kokonaisarkkitehtuuriin, jotta tiedon yhteentoimivuus eri toimijoiden välillä toteutuu. Jotta eri sidosryhmät, johto mukaan lukien, saadaan mukaan kokonaisarkkitehtuurilähtöiseen tiedon hallinnan kehittämiseen, tarvitaan kehys, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita voidaan arvioida ja kehittää yhdenmukaisiin tietoihin perustuen. Tässä paperissa esitettävä tiedolla johtamisen kehys tukee kokonaisarkkitehtuurityötä lähtemällä liikkeelle toiminnan tavoitteiden kuvaamisesta ja niistä sopimisesta yhteisesti, määrämuotoisella tavalla. Kehystä voidaan hyödyntää tiedolla johtamisen viitearkkitehtuurin kehittämisessä. Tiedolla johtamisen kehyksen keskeinen osa on kansalaiskeskeinen toimialamalli, jonka systeemiteoreettiset periaatteet ja yhdeksän käsitettä esitetään tässä paperissa.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2014-05-19

How to Cite

Ritvanen, H., Sinipuro, J., & Hotti, V. (2014). Kohti kansalaiskeskeistä palveluiden kehittämistä – miten yhdistää tiedolla johtaminen ja kokonaisarkkitehtuurityö?. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 127–135. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45259