Lastensuojelun tulevaisuudet? Case Porvoon polku ennakoivaan virtuaali-skenaarioon

Authors

  • Tarja Meristö FuturesLab CoFi LAurea-ammattikorkeakoulu, Lohja
  • Tarja Kantola Laurea-ammattikorkeakoulu, Porvoo

Keywords:

foresight, child protection, virtual scenario, ecosystem, net-services

Abstract

Lastensuojelu on alue, jossa varhainen puuttuminen on tärkeä, mutta samalla vaikea aihe. Kyse on monitoimijaisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä, jossa toimijoilla on ylitettävänä organisaatio- ja kulttuurirajoja ja myös lapsella perheineen on vastassa monta eri henkilöä ja instanssia. Tieto perheen tukimahdollisuuksista ei aina kulje perheille, mutta tieto perheen ongelmista ei myöskään kulje toimijalta toiselle. Case Porvoo keskittyy lastensuojeluteemaan ennakoivalla otteella, visiona kaikki alueen lapsiperheet voivat hyvin. Työskentelyn tueksi laaditut skenaariot Porvoon seudun lastensuojelun tulevaisuudesta on luotu työpajatyöskentelyn ja verkkokyselyiden tuottaman tiedon tuella noudattaen toimintaskenaariotyöskentelyn prosessia. Skenaariot eroavat sen suhteen, toimitaanko ennaltaehkäisevästi vai vaurioita korjaten ja työskennelläänkö verkossa vai kasvotusten. Työssä on tarkasteltu case-perheen pärjäämistä eri skenaarioissa. Tarkastelujen pohjalta on luonnosteltu erilaisia virtuaalisia palvelukonsepteja sekä pohdittu tietotarpeita ja tiedonkulkuun liittyviä kysymyksiä eri skenaarioissa. Toivotuimpana vaihtoehtona esitetään promo-skenaario, jossa toimitaan ennakoivasti verkossa. Apuna eri toimijoilla ja perheenjäsenillä on ict-pohjaiset työvälineet jatkuvaan yhteydenpitoon verkostossa 24/7.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2017-05-22

How to Cite

Meristö, T., & Kantola, T. (2017). Lastensuojelun tulevaisuudet? Case Porvoon polku ennakoivaan virtuaali-skenaarioon. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 9(2-3), 194–202. https://doi.org/10.23996/fjhw.63201