Terminologisen sanastotyön ja luokitustyön yhdistäminen

  • Maarit Laaksonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Erja Ailio Itä‐Suomen yliopisto, Sosiaali‐ ja terveysjohtamisen laitos, Kuopio.

Abstract

Sosiaali‐ ja terveysministeriön organisoimassa Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos‐hanke) kehitetään sosiaalihuollossa tapahtuvaa asiakastiedon käsittelyä tietotekniikan keinoin. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää asiakasasiakirjojen tietosisältöjä ja rakennetta. Kehittämishankkeena Tikesos yhdistää erilaisista työorientaatioista lähtevät sosiaalihuollon ja IT‐alan, joiden yhteensovittamiseksi on kehitetty menetelmiä yhteisen kielen löytämiseksi. Kehittämistyössä on havaittu, että terminologisen sanastotyön ja luokitustyön menetelmiä yhdistämällä pystytään käsitteellistämään työskentelyn kohteena olevat ilmiöt siten, että eri toimialojen välinen yhteistyö on mahdollista. Artikkelissa kuvataan terminologisen sanastotyön ja luokitustyön yhdistävän menetelmän sovellusalueita kahdessa eri kehittämiskokonaisuudessa ja arvioidaan menetelmän soveltuvuutta kehittämishankkeen työmenetelmänä.
Section
Scientific articles
Published
Jun 25, 2012
How to Cite
Laaksonen, M., & Ailio, E. (2012). Terminologisen sanastotyön ja luokitustyön yhdistäminen. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 4(1), 27-36. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/6535