Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tiedonsaantitarpeiden kartoitus

  • Esa Paakkanen Itä‐Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HIS tutkimus ja kehitys, Kuopio.
  • Heli Viinikainen Itä‐Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HIS tutkimus ja kehitys, Kuopio.
  • Marko Suhonen Itä‐Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HIS tutkimus ja kehitys, Kuopio.
  • Juha Mykkänen Itä‐Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HIS tutkimus ja kehitys, Kuopio.

Abstract

Tässä artikkelissa perehdytään sosiaalihuollon ammatillisten henkilöiden tiedonsaantitarpeisiin. Artikkelin pohjana on vuonna 2010 tehty kysely, jossa kartoitettiin tiedonhaun nykykäytäntöjä ja suunnitellun sosiaalihuollon sähköisen arkiston määrittelyissä huomioon otettavia tietojen hakuun liittyviä seikkoja. Kyselyn tuloksista havaittiin, että Tikesos‐hankkeessa tuotetut määritykset asiakasasiakirjojen hakemiseen ovat hyvin linjassa käytännön työtehtävissä toimivien henkilöiden näkemysten kanssa. Tuloksia hyödynnetään sosiaalihuollon sähköisen arkistoinnin ja toimintaprosessien kehittämisessä.
Section
Scientific articles
Published
Jun 25, 2012
How to Cite
Paakkanen, E., Viinikainen, H., Suhonen, M., & Mykkänen, J. (2012). Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tiedonsaantitarpeiden kartoitus. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 4(1), 44-50. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/6537