Asiakastietojärjestelmät ja tiedonsaanti sosiaalihuollossa

Authors

  • Jarmo Kärki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki

Keywords:

sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut, asiakastietojärjestelmät, asiakastieto, tiedonvaihto

Abstract

Tämä artikkeli on valtakunnallinen tilannekatsaus nykyisin Suomessa käytettäviin sosiaalihuollon asiakastieto-järjestelmiin ja ammattilaisten sähköisiin tiedonsaantimahdollisuuksiin. Aineistona on SADe-ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelukokonaisuuksien suunnittelun yhteydessä tehty kartoitus. Tässä artikkelissa tarkastellaan 69 kunnalta ja 13 kuntayhtymältä saatuja vastauksia.

Tulosten perusteella valtaosassa kunnallisista sosiaalipalvelujen tuottajista on käytössään jokin asiakastietojärjestelmä. Kunnan sosiaalitoimen työntekijän mahdollisuus käyttää asiakastietojärjestelmiä riippuu kuitenkin sosiaalipalveluista, sillä kaikissa sosiaalipalveluissa ei ole käytössä asiakastietojärjestelmää. Kaikilla sosiaalihuollon työntekijöillä ei ole käytössään henkilökohtaista työasemaa.

Organisaatioiden välinen tiedonvaihto on vielä katseluyhteyden tasolla ja sähköinen tiedonsiirto tietojärjestelmien välillä on vähäistä. Tulosten mukaan kunnallisella sosiaalitoimella on varsin kattavasti pääsy Kansaneläkelaitoksen (Kela) SOKY-järjestelmään ja Väestörekisterikeskuksen (VRK) väestötietojärjestelmään. Muihin tietojärjestelmiin pääsy on huomattavasti harvinaisempaa. Ulkopuolisten organisaatioiden asiakastietoihin pääsy on myös tarkasti rajattu tietyissä palveluissa toimiville työntekijöille.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Other articles

Published

2012-06-26

How to Cite

Kärki, J. (2012). Asiakastietojärjestelmät ja tiedonsaanti sosiaalihuollossa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 4(2), 124–132. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/6556