Tietosuojavastaavien rooli ja asema sosiaali‐ ja terveydenhuollossa

Authors

  • Mirja Vilpponen Joensuun kaupunki, Sosiaali‐ ja terveysvirasto, Joensuu, Finland
  • Sirpa Kuusisto‐Niemi Itä‐Suomen yliopisto, Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio, Finland
  • Ritva Karjalainen-Jurvelin Itä‐Suomen yliopisto, Koulutus‐ ja kehittämispalvelu Aducate, Kuopio, Finland

Keywords:

tietosuoja, asiantuntijuus, roolit (YSA), tietosuojavastaava, asema

Abstract

Tietosuojavastaavan tehtävä on ollut lakisääteinen sosiaali‐ ja terveydenhuollossa vuodesta 2007 lähtien. Tietosuojavastaava toimii organisaation erityisasiantuntijana ja rekisterinpitäjän apuna tietosuoja‐asioissa. Koulutus, asema ja tehtävät vaihtelevat paljon eri kunnissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tietosuojavastaavien roolia ja asemaa sekä kuvata sitä, millaisena tietosuojavastaavat kokevat työnsä. Tutkimuksella haluttiin lisätä tietosuojavastaavan työn tunnettavuutta organisaatioissa ja tehdä työtä näkyvämmäksi. Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen. Aineiston hankinta toteutettiin Internet‐kyselynä, joka sisälsi monivalintakysymyksiä, Likert ‐asteikollisia mielipidemittareita ja avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen kohteena olivat Suomen sosiaali‐ ja terveydenhuollossa työskentelevät tietosuojavastaavat. Tutkimusaineisto koostui 135 vastauksesta.

Tutkimuksen mukaan tietosuojavastaavat toimivat neljänlaisessa roolissa: asiantuntijana, kouluttajana, valvojana ja yhdyshenkilönä. Tutkimustulokset osoittivat, että tietosuojavastaavat kokevat asemansa pääosin vahvaksi ja arvostetuksi, mutta asemaa heikentävät koulutuksen riittämättömyys, toimintaresurssien puute ja työtehtävien epäselvyys.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2013-05-27

How to Cite

Vilpponen, M., Kuusisto‐Niemi, S., & Karjalainen-Jurvelin, R. (2013). Tietosuojavastaavien rooli ja asema sosiaali‐ ja terveydenhuollossa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 5(2-3), 137–145. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/8184