Kotihoidon kauppapalvelut Uudellamaalla

Authors

  • Tapio Saviranta Aaltomo osuuskunta, Espoo, Finland

Keywords:

kotihoito, kauppapalvelut, palvelukonseptointi

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin kunnan kotihoidon kautta saatavien kauppapalveluiden toteutusta Uudellamaalla. Tutkimukseen osallistui 16 kuntaa ja se kuvaa tilannetta vuoden 2012 alussa. Tietoja kerättiin puhelinhaastatteluilla ja haastattelutietojen perusteella muodostettiin kymmenen erilaista kauppapalvelumallia, jotka kuvaavat kuntien kauppapalveluiden nykyistä toteutusta. Ensimmäiselle viidelle kauppapalvelumallille on yhteistä se, että kodinhoitajat toteuttavat kokonaan kauppapalvelun. Esimerkkinä mainitaan Malli 1 – henkilökohtainen palvelu. Malli 1 toimii siten, että kodinhoitaja menee asiakkaan kotiin ja kysyy mitä asiakas haluaa kaupasta. Kodinhoitaja menee sitten kauppaan, keräilee ostokset ja tuo ne samana päivänä asiakkaalle (joskus usealle asiakkaalle). Kolmelle mallille (kymmenestä) on yhteistä se, että kodinhoitajat toteuttavat kauppapalvelun yhdessä kaupan kanssa. Viimeiset kaksi mallia ovat sellaisia, että kauppapalvelu on ulkoistettu eli kunta ei toteuta ostosten keräilyä ja jakelua. Isoissa kaupungeissa kauppapalvelun tarjoaa usein yksityinen yritys, mutta sellaisessa kunnassa, jossa asutus on harva ja jakelumatkat ovat pitkiä, kauppapalvelun ulkoistaminen saattaa olla mahdotonta kauppapalvelun heikon kannattavuuden takia. Tietojen keruun ja nykytilakuvauksen lisäksi tutkimukseen sisältyi uusien kauppapalvelumallien ideoiminen. Kauppapalvelun jokaista kolmea vaihetta on pyritty tehostamaan. Nämä vaiheet ovat 1) ostoslistan kirjoittaminen ja käsittely, 2) ostosten keräily ja 3) ostosten jakelu eli kotiin toimitus. Uusissa kauppapalvelumalleissa ostoslistojen kirjoittaminen ja käsittely eli vaihe 1) toteutetaan sähköisenä käyttäen sähköpostilaatikkoa tai sopivaa internetsovellusta, vaiheessa 2) hyödynnetään internet‐sovelluksesta saatavaa ns. yhdistelistaa, jonka avulla keräillään usean asiakkaan ostokset ja vaiheessa 3) jaetaan usean asiakkaan ostokset kerralla käyttäen tarkoituksenmukaisia kuljetuslaatikoita.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Other articles

Published

2013-05-27

How to Cite

Saviranta, T. (2013). Kotihoidon kauppapalvelut Uudellamaalla. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 5(2-3), 146–155. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/8185