Vaihtuvatko luokat? Joustava ryhmittely matematiikan opetuksessa

Authors

  • Sonja Kosunen University of Helsinki
  • Alina Inkinen Helsingin yliopisto
  • Heidi Krzywacki Helsingin yliopisto
  • Ninja Hienonen Helsingin yliopisto

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelemme joustavaa ryhmittelyä matematiikan opetuksessa peruskoulun yläluokilla. Analysoimme yläkoulun seitsemännellä luokalla toteutettua matematiikan opetuksen joustavaa ryhmittelyä, eli oppilaiden opettamista koemenestyksen perusteella määriteltyjen oppimistarpeiden mukaan muodostetuissa ryhmissä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten oppilaat vaihtoivat opetusryhmää kouluvuoden aikana ja miten eri ryhmissä vastattiin kokeiden pakollisiin ja valinnaisiin tehtäviin. Tutkimusaineisto koostuu yhden koulun kaikkien seitsemäsluokkalaisten koetuloksista ja tiedoista heidän ryhmittelystään lukuvuoden aikana. Koeaineistoa on tarkasteltu tilastollisesti, parametrittomilla menetelmillä. Tulokset osoittavat, että oppilaat vaihtoivat ryhmästä toiseen vuoden mittaan verraten vähän. Lähtötasotestissä parhaiten menestynyt ryhmä erottui muista ryhmistä läpi lukuvuoden, ja erot koetuloksissa näkyivät sekä pakollisissa että valinnaisissa tehtävissä. Näin ollen alkuperäinen ryhmäjako jäi varsin pysyväksi erityisesti parhaiten menestyneiden oppilaiden osalta. Joustavuus opetusjärjestelyissä ei näyttäisi toteutuvan oletetusti. 

Downloads

Published

2021-10-29 — Updated on 2022-11-18

Versions

How to Cite

Kosunen, S., Inkinen, A., Krzywacki, H., & Hienonen, N. (2022). Vaihtuvatko luokat? Joustava ryhmittely matematiikan opetuksessa. FMSERA Journal, 4(2), 4–18. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/101893 (Original work published October 29, 2021)

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit