Kestävän kehityksen kompetenssien ja opetuksen edistäminen kemian yliopistokoulutuksessa

Authors

  • Emmi Vuorio Helsingin yliopisto
  • Johannes Pernaa Helsingin yliopisto
  • Maija Aksela Helsingin yliopisto

Abstract

Kestävän kehityksen yliopisto-opetuksen edistäminen on avain hyvään, kestävään tulevaisuuteen. Tässä artikkelissa esitellään laajemman kyselytutkimuksen kaksi tutkimuskysymystä: (i) Miten kestävän kehityksen taitoja edistetään kemianalan yliopisto-opetuksessa? (ii) Millaisia opetusmenetelmiä kemian yliopisto-opetuksessa käytetään? Kontekstina on kasvihuonekaasut. Tutkimukseen osallistui 9 yliopistoa ja niistä 43 kemianalan opetushenkilökunnan jäsentä. Aineisto käsiteltiin sekä kvantitatiivisen analyysin, että kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin. Taitojen oppimista pidettiin yleisesti tärkeänä. Kriittisen ajattelun taidon oppimista pyritään erityisesti edistämään opetuksessa. Vastaajat käyttivät monipuolisia opetusmenetelmiä, esimerkiksi kriittistä lukemista ja kirjoittamista ja ongelmalähtöistä oppimista. Kestävän kehityksen kompetenssien edistäminen on tärkeä huomioida entistä paremmin kemian yliopisto-opetuksessa ja tarjota myös aiheeseen perehdyttävää koulutusta opetushenkilökunnalle. Jatkotutkimusta tarvitaan ainakin siitä, miten korkeakouluopettajia voidaan parhaiten tukea monipuolisten opetusmenetelmien hyödyntämisessä.

Downloads

Published

2021-10-29

How to Cite

Vuorio, E., Pernaa, J., & Aksela, M. (2021). Kestävän kehityksen kompetenssien ja opetuksen edistäminen kemian yliopistokoulutuksessa. FMSERA Journal, 4(2), 34–55. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/103291

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit