Opiskelun tukeminen ja arviointi etäopetusjärjestelyin Algoritmimatematiikkaa 1 -opintojaksolla

Authors

  • Ville Koljonen Tampereen yliopisto
  • Ronja Friman Tampereen yliopisto
  • Terhi Kaarakka Tampere University

Abstract

Maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia siirsi korkeakouluopetuksen äkillisesti verkkoon vuonna 2020. Opettajien oli tehtävä nopeasti päätöksiä periaatteista, joiden pohjalta etäopetus ja arviointi järjestetään. Tässä artikkelissa kuvataan Tampereen yliopiston Algoritmimatematiikka 1 -opintojakson opetusta ja arviointia (pienryhmätoiminta, harjoitukset ja etätentti) pandemian aikana. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka opiskelijat kokivat etätentin reiluuden ja mahdollisuuden näyttää osaamistaan etätentissä sekä edistikö pienryhmätoiminta ja etäharjoitukset oppimista. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisilla keinoilla oppimisen ja reiluuden kokemusta voitaisiin jatkossa etäopetuksessa parantaa. Lopputuloksina saatiin konkreettisia kehitysideoita ja -kohteita.

Downloads

Published

2022-12-31 — Updated on 2023-01-02

How to Cite

Koljonen, V., Friman, R., & Kaarakka, T. (2023). Opiskelun tukeminen ja arviointi etäopetusjärjestelyin Algoritmimatematiikkaa 1 -opintojaksolla . FMSERA Journal, 5(2), 25. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/110541

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit