Forthcoming

MEKANIIKAN KURSSIKOEVASTAUSTEN ANALYSOINTIA TOULMIN-PERUSTAISELLA ARGUMENTTIMALLILLA

Authors

  • Mikko Kesonen Faculty of Education and Culture, Tampere University
  • Justus Kinnunen Fysiikan ja matematiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto
  • Mervi A. Asikainen Fysiikan ja matematiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto
  • Risto Leinonen Fysiikan ja matematiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto

Abstract

Tässä tutkimuksessa analysoidaan mekaniikan kurssikoevastauksia Toulmin-perustaisella argumenttimallilla. Tavoitteena on tunnistaa koevastausten rakenne argumentin rakenteeseen verrattuna ja selvittää vastausrakenteen ja vastausten oikeelli- suuden välistä yhteyttä. Tutkimusaineisto on kerätty yliopiston perusopintotason mekaniikan kurssikokeesta (N=45). Tulosten mukaan 74% vastauksista sisältää argumentin rakenteen keskeiset, eli väitteen, viittauksen aineistoon ja päättelyn kuvauksen riippumatta vastauksen oikeellisuudesta. Nämä rakenteellisesti kattavat vastaukset välittivät opiskelijoiden osaamisesta selvemmän ja eheämmän kuvan kuin rakenteen kannalta puutteelliset vastaukset. Argumenttiin rinnastettavan rakenteen huomioiminen tehtävävastausten arvioinnissa voi edistää ajattelun kielentämistä osana asiantuntijuuteen kasvamisessa.

Downloads

Published

2023-10-11

How to Cite

Kesonen, M., Kinnunen, J., Asikainen, M. A., & Leinonen, R. (2023). MEKANIIKAN KURSSIKOEVASTAUSTEN ANALYSOINTIA TOULMIN-PERUSTAISELLA ARGUMENTTIMALLILLA. FMSERA Journal. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/127799

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit