Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa

Abstract

Tässä tutkimuksessa selvitettiin substanssiosaamisen integroinnin vaikutusta ensimmäisen vuoden Insinöörimatematiikka 2-opintojakson opiskelijoiden asenteisiin ja motivaatioon matematiikkaa kohtaan. Tutkimus toteutettiin jakamalla opiskelijat verrokki- ja interventioryhmään, joista toisessa opiskelijat tekivät perinteisiä harjoitustehtäviä koko kurssin kuuden harjoitusviikon ajan ja toisessa opiskelijat tekivät enemmän alasoveltavia tehtäviä harjoitusviikoilla 2-4. Tutkimusta varten muodostettiin kyselylomake, johon opiskelijat vastasivat kolme kertaa kurssin aikana Moodlessa. Tulosten perusteella substanssiosaamisen integroinnilla on vaikutuksia asenteisiin ja motivaation, mutta tulosten vahvistaminen vaatii lisää tutkimuksia. Integroinnilla ei ollut vaikutusta opiskelijoiden tentistä saatuihin pisteisiin.

Published
2017-10-31
How to Cite
Tengvall, M., Kaarakka, T., Ali-Löytty, S. S., & Nokelainen, P. (2017). Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa. FMSERA Journal, 1(1), 76-87. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/60942
Section
Vertaisarvioidut artikkelit