Matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden matemaattinen ja pedagoginen sisältötieto ongelmalähtöisessä oppimisessa

Authors

  • Jani Hannula University of Helsinki

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaista matematiikan opettajan tietoa aineenopettajaopiskelijat käsittelivät oppimistehtävissään ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvalla kurssilla. Tutkimuksen kontekstina toimineen kurssin erityisenä tavoitteena oli yliopisto- ja koulumatematiikan välisten yhteyksien vahvistaminen. Tutkimuksen aineistona oli opiskelijoiden (N=24) oppimispäiväkirjat ja ongelmalähtöisen työskentelyn raportit. Kurssilla käytetyissä ohjatuissa oppimispäiväkirjoissa käsitelty tieto oli pääasiassa linjassa kurssin oppimistavoitteiden kanssa. Kuitenkin rakenteista sisältötietoa, kuten matemaattisten käsitteiden suhteita sekä yliopisto- ja koulumatematiikan yhteyksiä, käsiteltiin päiväkirjoissa melko yksipuolisesti ja vähäisesti. Lisäksi luonteeltaan avoimessa ongelmalähtöisessä työskentelyssä korostui pedagogisen sisältötiedon käsittely.

Published

2018-12-17

How to Cite

Hannula, J. (2018). Matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden matemaattinen ja pedagoginen sisältötieto ongelmalähtöisessä oppimisessa. FMSERA Journal, 2(1), 134–144. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/69003

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit