Matematiikan mielekkyys ja sovellettavuus

  • Arto Mutanen Maanpuolustuskorkeakoulu & Merisotakoulu

Abstract

Matematiikka on erityinen oppiaine. Sitä pidetään sekä vaikeana että tärkeänä. Matematiikan tärkeys tulee esiin nimenomaan sovellutustensa kautta, joita sillä on runsaasti eri tieteiden aloilla. Sovellutusten kautta tarkasteltuna matematiikan merkityksellisyys jää taustalle. Artikkelissa esitetään, miksi näin on ja samalla tuodaan esiin, miksi olisi tärkeää painottaa myös matematiikan merkityksellisyyttä.

Published
2018-12-17
How to Cite
Mutanen, A. (2018). Matematiikan mielekkyys ja sovellettavuus. FMSERA Journal, 2(1), 122-132. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/69111
Section
Vertaisarvioidut artikkelit