Luokanopettajaopiskelijoiden arviointeja ei-rutiinimaisista matematiikan tehtävistä

Authors

  • Jorma Joutsenlahti Tampereen yliopisto
  • Daranee Lehtonen Tampereen yliopisto

Abstract

Matematiikan harjoitustehtävät ovat pysyneet oppimateriaaleissa rakenteiltaan samankaltaisina
niiden historian ajan. Tehtävätyypit ovat lähinnä suljettuja tehtäviä, jotka
useimmiten kehittävät vain jo aikaisemmin opittua ja tukevat siis proseduraalista sujuvuutta.
Tehtävät voisivat kehittää entistä enemmän myös käsitteellistä ymmärrystä ja
strategista sekä metakognitiivisia taitoja. Tässä tutkimuksessa on kehitetty matematiikan
perinteisistä tehtävistä poikkeavia tehtävätyyppejä. Keväällä 2016 tekijöiden yliopiston
1. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat (N=82) kokeilivat neljä uutta tehtävätyyppiä
kurssin harjoituksissa ja arvioivat niiden matemaattisen sekä monilukutaidon osaamisen
suhteen. Artikkelissamme kuvaamme neljää tehtäväympäristöä, opiskelijoiden arviointeja
niistä sekä yhden tehtävän ratkaisuja matemaattisten käsitteiden käytön näkökulmasta.

Published

2018-12-17

How to Cite

Joutsenlahti, J., & Lehtonen, D. (2018). Luokanopettajaopiskelijoiden arviointeja ei-rutiinimaisista matematiikan tehtävistä. FMSERA Journal, 2(1), 89–98. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/69880

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit