Lukion ensimmäinen yhteinen matematiikan kurssi – mielekästä ja merkityksellistä

  • Päivi Maria Portaankorva-Koivisto University of Helsinki
  • Lasse Eronen Itä-Suomen yliopisto
  • Markku Hannula Helsingin yliopisto
  • Sirkku Kupiainen Helsingin yliopisto

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin lukion matematiikan opettajien ja opiskelijoiden ensikokemuksia kaikille yhteisestä matematiikan kurssista MAY1. Aineisto kerättiin keväällä 2017 sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn vastasi 1 560 opiskelijaa ja 46 opettajaa 36 lukiosta eri puolilta Suomea. Aineiston perusteella kurssi ei tavoitteistaan huolimatta lisännyt pitkän matematiikan opiskelijoiden määrää. Kurssi koettiin kertaavana, laajana ja vaikeana, eikä se näyttänyt muuttavan opiskelijoiden kuvaa matematiikasta. Eräs keskeinen yksittäinen tekijä pitkän matematiikan ennakkoon valinneiden ja valintaansa vaihtaneiden kohdalla näytti olevan peruskoulun matematiikan päättöarvosanan ja kurssiarvosanan välinen ero.

Published
2018-12-17
How to Cite
Portaankorva-Koivisto, P. M., Eronen, L., Hannula, M., & Kupiainen, S. (2018). Lukion ensimmäinen yhteinen matematiikan kurssi – mielekästä ja merkityksellistä. FMSERA Journal, 2(1), 57-65. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/69899
Section
Vertaisarvioidut artikkelit