Opettajan puhe esimerkillisten fysiikan ja kemian opettajien tunneilla

Authors

  • Pirkko Liisa Kärnä Helsingin Yliopisto
  • Sari Harmoinen Oulun Yliopisto
  • Veli-Matti Vesterinen Turun Yliopisto
  • Maija Aksela Helsingin Yliopisto

Abstract

Tässä etnografisessa tutkimuksessa havainnoitiin ja haastateltiin kahta peruskoulun fysiikan ja kemian opettajaa, joiden opetuksen korkea taso oli näkynyt sekä oppimistuloksissa että oppilaiden myönteisissä asenteissa fysiikan ja kemian opiskelua kohtaan. Molemmat opettajat olivat löytäneet vahvuuksiensa mukaisen lähestymistavan opetukseen. Toinen opettaja tuki aktiivisesti oppilaan itsenäistä työskentelyä kun taas toisen opettajan tunnit olivat strukturoidumpia. Hänellä oli taito selittää asiat selkeästi ja mielenkiintoisesti. Tutkimuksen opettajat ohjasivat kokeellista työskentelyä eri tavoin tekemällä siitä oppilaalle merkityksellisen. Havainnoinnin perusteella opettajan puheen tehtävänä on käsitteiden muodostamisen tukeminen luomalla merkityksellisiä yhteyksiä, oppilaan ymmärryksen tarkistaminen, sekä vuorovaikutuksen rakentaminen. Näistä tehtävistä keskeisin oli vuorovaikutuksen rakentaminen, mikä näkyi keskustelunomaisena puheena oppitunneilla.

Published

2018-12-17

How to Cite

Kärnä, P. L., Harmoinen, S., Vesterinen, V.-M., & Aksela, M. (2018). Opettajan puhe esimerkillisten fysiikan ja kemian opettajien tunneilla. FMSERA Journal, 2(1), 35–44. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/69900

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit