Sukupuoli ja matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniset alat vanhempien ja nuorten välisissä koulutus- ja urakeskusteluissa

Authors

  • Kirsi Ikonen Itä-Suomen yliopisto
  • Anni Jaatinen Itä-Suomen yliopisto
  • Risto Leinonen Itä-Suomen yliopisto
  • Mikko Kesonen Itä-Suomen yliopisto
  • Jesse Hietala Itä-Suomen yliopisto
  • Pekka E Hirvonen Itä-Suomen yliopisto
  • Mervi A Asikainen Itä-Suomen yliopisto

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin yläkoululaisten vanhempien näkemyksiä sukupuolen merkityksestä nuoren koulutus- ja uravalinnoissa ja niihin liittyvissä keskusteluissa. Tutkimusaineisto (N=103) kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Tulosten mukaan lähes puolet vanhemmista ei keskustele lastensa kanssa sukupuolen vaikutuksesta koulutus- ja uravalinnoissa, ja selkeä enemmistö vanhemmista ajatteli, että nuoren sukupuoli ei vaikuta näihin keskusteluihin. Yli puolet vanhemmista kertoi keskustelleensa lastensa kanssa matemaattis-luonnontieteellisten ja teknisten alojen mahdollisuuksista, vaikkakaan vanhemmat eivät näitä aloja koe tuntevansa kovin hyvin. Tulosten mukaan äidit tuntevat sukupuolen mukaisen eriytymisen vaikutuksia isiä paremmin. Vanhemmille tulisi tarjota ajantasaista tietoa näistä aloista, jotta he osaisivat tukea nuoria suuntautumaan heitä kiinnostaville koulutus- ja urapoluille sukupuolesta riippumatta.

Published

2018-12-17

How to Cite

Ikonen, K., Jaatinen, A., Leinonen, R., Kesonen, M., Hietala, J., Hirvonen, P. E., & Asikainen, M. A. (2018). Sukupuoli ja matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniset alat vanhempien ja nuorten välisissä koulutus- ja urakeskusteluissa. FMSERA Journal, 2(1), 12–22. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/69906

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit