Luokanopettajien kokemuksia matemaattisen lahjakkuuden huomioimisesta opetuksessa

Authors

  • Juho Tiainen UEF
  • Mervi Asikainen
  • Antti Viholainen

Abstract

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, onko luokanopettajilla riittävästi resursseja matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden kanssa toimimiseen. Lisäksi kartoitettiin sitä, miten korkeakouluopinnot ovat hyödyttäneet matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden tunnistamista, ja heidän kanssaan toimimista. Fenomenografisella tutkimusotteella toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 24 luokanopettajaa ja yksi erityisluokanopettaja. Tulosten mukaan luokanopettajilla ei pääsääntöisesti ole riittävästi resursseja matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden kanssa toimimiseen, eivätkä korkeakouluopinnot ole antaneet suurimmalle osalle opettajista riittävästi valmiuksia matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden tunnistamiseen tai heidän kanssaan toimimiseen.

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

Tiainen, J., Asikainen, M., & Viholainen, A. (2021). Luokanopettajien kokemuksia matemaattisen lahjakkuuden huomioimisesta opetuksessa . FMSERA Journal, 4(1), 44–60. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/95686

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit