Matematiikan opiskelumotiivien yhteys itse valittujen tehtävien tiedonalapainotukseen

Authors

  • Lasse Eronen
  • Antti Viholainen
  • Matias Kolström

Abstract

Matematiikan opiskelun motiivit määrittävät opiskelijan opiskelua. Tutkimuksessa tarkastellaan pitkän matematiikan opiskelijoiden (N=88) kokemuksia ja mieluisimman tehtävän valintaa yhtälöparin opiskeluun kehitetyistä erityyppisistä konseptuaalis- ja proseduraalispainotteisista tehtävistä. Opiskelijoiden valinnat ja niiden perusteet vaihtelivat, ja riippuivat opiskelijoiden osaamistasosta ja motiiveista pitkän matematiikan valinnalle. Kiinnostus matematiikka kohtaan oppiaineena osoittautui olevan merkittävä selittävä tekijä sen suhteen valitsevatko opiskelijat konseptuaalis- vai proseduraalispainotteisia tehtäviä mieluisimmaksi tehtäväksi. Konseptuaalispainotteisten tehtävien suosio kasvaa opintomenestyksen kasvaessa. Virheen etsimistä edellyttävä tehtävätyyppi tuo tähän poikkeuksen ja vaikuttaa hyvältä mahdollisuudelta tarkastella konseptuaalista tietoa erilaisista osaamisen kokemuksista huolimatta.

Downloads

Published

2021-02-02

How to Cite

Eronen, L., Viholainen, A., & Kolström, M. (2021). Matematiikan opiskelumotiivien yhteys itse valittujen tehtävien tiedonalapainotukseen . FMSERA Journal, 4(1), 75–89. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/96044

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit