Hyvän mielen koulu – Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveystaidot varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kirjoittajat

  • Anniina Pesonen MIELI Suomen Mielenterveys ry
  • Meri Larivaara
  • Marjo Hannukkala

Avainsanat:

mielenterveyden edistäminen, mielenterveystaidot, perusopetus

Abstrakti

Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävin nuorten terveysongelma Suomessa, vaikka suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin. Mielenterveys ymmärretään usein häiriölähtöisesti, jolloin mahdollisuudet mielenterveyden edistämiseen jäävät tunnistamatta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säilyy tulevaisuudessakin kuntien tehtävänä. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa päivittäin. Nykyinen opetussuunnitelma tukee mielenterveystaitojen oppimista osana terveystiedon opetusta ja laaja-alaisen osaamisen osuutta.

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa koulupohjaiset menetelmät on todettu vaikuttaviksi keinoiksi edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä. Artikkelissa tarkastellaan, kuinka Suomessa on kehitetty Hyvän mielen koulu -kokonaisuutta vastaamaan perusopetuksen sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin muuttuviin tarpeisiin.

Tarkastelun keskiössä on yhteiskehittäminen kuntien kasvatusalan toimijoiden ja johtajien kanssa, jonka kautta terveystieteellinen mielenterveyden käsite ja siihen liittyvä osaaminen on tuotu osaksi koulun toimintakulttuuria ja avattu elämäntaidolliseksi käsitteeksi. Yhteiskehittäminen on mahdollistanut menetelmän muotoilemisen osaksi suomalaista koulukulttuuria siten, että mielenterveyden vahvistaminen on jokaisen kasvuympäristön aikuisen tehtävä.

Aineistona hyödynnetään opinnäytetöitä, joissa on tutkittu Hyvän mielen koulu –kokonaisuuden menetelmien toimivuutta ja vaikutuksia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-10-14

Viittaaminen

Pesonen, A., Larivaara, M., & Hannukkala, M. (2022). Hyvän mielen koulu – Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveystaidot varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa . Focus Localis, 50(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/117114