Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Tekstitiedosto on Microsoft Word tiedostomuodossa.
 • Tiedostot on anonymisoitu huolellisesti (sekä teksti että tiedoston metatiedot)
 • Tekstissä on huomioitu kirjoittajaohjeet
 • Lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattaa lehden ohjeistuksia. Kaikki tekstissä esiintyvät viitteet löytyvät lähdeluettelosta ja kaikki lähdeluettelossa olevat lähteet löytyvät tekstistä.

  Lisäksi doi-tunnukset on lisätty kaikkiin niihin lähdeviitteisiin, joihin tunnus on saatavilla.
 • Kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, sähköposti ja affiliaatio) on viety journal.fi-järjestelmään huolellisesti. Tietoja on mahdollista muuttaa ajantasaisiksi vielä myöhemminkin.

Kirjoittajan ohjeet

Ohjeita kirjoittajille

Focus Localiksessa julkaistaan kuntia, alue- ja paikallishallintoa sekä paikallisuutta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, akateemisia puheenvuoroja sekä kirjallisuusarvosteluja ja ajankohtaisia tiedotuksia. Tieteelliset artikkelit voivat olla luonteeltaan teoreettisia, metodologisia, käsitteellisiä ja empiirisiä. Kaikki tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Artikkelin ohjeellinen kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on maksimissaan 7000 sanaa ja muiden kirjoitusten max. 3000 sanaa.

Käsikirjoituksen tulee olla lopullisessa muodossa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), painopaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Lindblom Charles E. & Cohen, David K. (1979). Usable Knowledge. Social Science and Social Problem Solving. New Haven: Yale University Press.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, George A. & Chen, Alex A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 3, s. 455–477.

Artikkeleiden alkuun liitetään suomenkielinen tiivistelmä sekä lyhyt englanninkielinen yhteenveto (otsikolla Abstract) maksimissaan 150 sanaa, tiivistelmien loppuun listataan 3-5 asiasanaa.

Käsikirjoitustekstien lisäksi lähetetään kansilehtitiedosto, joka varustetaan kirjoittajan yhteystiedoilla (nimi, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Kirjoittajat vastaavat artikkelikäsikirjoitusten anonymisoinnista vertaisarviointia varten (teksti, viittaukset, lähdeluettelo).

Jotta artikkelien osalta molemminpuolinen anonymiteetti toteutuisi, tulee käsikirjoitus anonymisoida niin, ettei tiedostosta, tekstistä tai lähdeviittauksista voi päätellä käsikirjoituksen tekijää. Käsikirjoituksesta tulee poistaa omiin lähteisiin viitattaessa sellaiset muotoilut, joista ne voi päätellä kirjoittajan omiksi. Mikäli käsikirjoitus päätetään julkaista, kirjoittaja palauttaa nämä viittaukset.

 

Artikkelin anonymisointi

Lisäksi myös word-tiedosto tulee anonymisoida, niin ettei sen metatiedoissa näy kirjoittajaa. 
Ohjeet anonymisointiin:

 • Avaa tallennettu Word-asiakirja
 • Valitse alkuperäisessä asiakirjassa "Tiedosto"-välilehti ja sieltä kohta "Tiedot".
 • Valitse "Tarkista ongelmien varalta" ja valitse sitten "Tarkasta asiakirja".
 • Valitse "Asiakirjan tarkastaminen" ‑valintaikkunassa niiden piilotettujen sisältötyyppien valintaruudut, jotka asiakirjasta on tarkoitus tarkastaa. Kannattaa tässä kohtaa pitää rasti kaikissa kohdissa, mutta erityisesti tärkeä on kohta "asiakirjan ominaisuudet ja henkilökohtaiset tiedot".
 • Valitse "Tarkasta".
 • Käy tarkastuksen tulokset läpi "Asiakirjan tarkastaminen" ‑valintaikkunassa.
 • Poista haluamasi piilotettu sisältö  valitsemalla sisältötyyppien vierestä "Poista kaikki". Erityisen tärkeää on poistaa asiakirjan ominaisuudet ja henkilökohtaiset tiedot.

Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja artikkeleita. 

 

Artikkelit

Kaikki tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Artikkelin ohjeellinen kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on maksimissaan 7000 sanaa.

Käsikirjoituksen tulee olla lopullisessa muodossa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), painopaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Lindblom Charles E. & Cohen, David K. (1979). Usable Knowledge. Social Science and Social Problem Solving. New Haven: Yale University Press.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, George A. & Chen, Alex A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 3, s. 455–477.

Artikkeleiden alkuun liitetään suomenkielinen tiivistelmä sekä lyhyt englanninkielinen yhteenveto (otsikolla Abstract) maksimissaan 150 sanaa, tiivistelmien loppuun listataan 3-5 asiasanaa.

Käsikirjoitustekstien lisäksi lähetetään kansilehtitiedosto, joka varustetaan kirjoittajan yhteystiedoilla (nimi, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä puhelinnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja artikkeleita.

Katsaukset

Katsausartikkelin ohjeellinen kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on maksimissaan 3000 sanaa.

Käsikirjoituksen tulee olla lopullisessa muodossa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), painopaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Lindblom Charles E. & Cohen, David K. (1979). Usable Knowledge. Social Science and Social Problem Solving. New Haven: Yale University Press.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, George A. & Chen, Alex A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 3, s. 455–477.

Käsikirjoitustekstien otsikon alle lisätään kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä yhteyshenkilön osalta puhelinnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja katsausartikkeleita.

Kirja-arviot

Kirja-arvion ohjeellinen kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on maksimissaan 3000 sanaa.

Käsikirjoituksen tulee olla lopullisessa muodossa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), painopaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Lindblom Charles E. & Cohen, David K. (1979). Usable Knowledge. Social Science and Social Problem Solving. New Haven: Yale University Press.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, George A. & Chen, Alex A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 3, s. 455–477.

Käsikirjoitustekstien otsikon alle lisätään kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä yhteyshenkilön osalta puhelinnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja katsausartikkeleita.

Puheenvuorot

Katsausartikkelin ohjeellinen kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on maksimissaan 3000 sanaa.

Käsikirjoituksen tulee olla lopullisessa muodossa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), painopaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Lindblom Charles E. & Cohen, David K. (1979). Usable Knowledge. Social Science and Social Problem Solving. New Haven: Yale University Press.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, George A. & Chen, Alex A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 3, s. 455–477.

Puheenvuoron otsikon alle lisätään kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä yhteyshenkilön osalta puhelinnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja puheenvuoroja.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.