Arkistot

 • Focus Localis 2 - 2021
  Vol 49 Nro 2 (2021)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Kotimaisilla kielillä julkaistava kuntatutkimus tukee päätöksentekoa
  Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

  ARTIKKELIT:
  Puurakentaminen kunnissa - Julkinen keskustelu päätöksentekoa ohjaamassa

  Tuomas Korhonen, Paula Rossi, Deborah Kuperstein Blasco, Natalia Saukkonen, Riina Muilu-Mäkelä & Teemu Laine

  Kuntaa koskeva sääntely ja kunnan oma säädösvalta kriisijohtamisessa
  Harriet Lonka, Vesa-Pekka Tervo, Asko Uoti & Anssi Keinänen

  Lapsiperheiden auttaminen eri toimialojen yhteistoimintana kunnissa: Lapset puheeksi -palvelumallin toimijaverkostoteoreettinen tarkastelu
  Riikka Lämsä, Jenna Grundström & Petra Kouvonen

  Hyvinvointia tukevien lähipalveluiden saavutettavuuden kehykset vanhempien ja nuorten näkökulmasta
  Anna Nikupeteri, Henna Nurmi, Lauri Lantela, Jaana Leinonen, Kati Kallinen, Tuija Turunen & Merja Laitinen

  LECTIO PRAECURSORIA:
  Millaisella asiantuntijuudella tulevaisuuden kunta rakennetaan?

  Liisa Jurmu

 • Focus Localis 1 - 2021
  Vol 49 Nro 1 (2021)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Kuntien keskinäinen erilaisuus kuntatutkimuksen lähtökohtana
  Lotta-Maria Sinervo & Anni Jäntti

  ARTIKKELIT:
  Digisaavutettavuuden haaste eri kuntatyypeissä
  Ville Kivivirta, Leena Viinamäki, Arto Selkälä, Olli Voutilainen, Asko Suikkanen & Antti Syväjärvi

  Kaupunkien sisäistä valvontaa koskevat tilintarkastuskertomusten mukautusmäärät laskussa: Katsaus vuosiin 2009-2017
  Mikko Paananen, Mikko Lilja & Jaakko Rönkkö

  Onko PARAS-hankkeen tavoitteet saavutettu kuntien perusopetustoimessa? Tutkimus kuntaliitosten meno- ja tuottavuusvaikutuksista
  Niko Vartiainen

  KATSAUS:
  Sote-uudistus - Mitä, kuka, missä ja miten?

  Harri Jalonen

 • Focus Localis 4 - 2020 Arvioinnin teemanumero
  Vol 48 Nro 4 (2020)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Arviointi kehittämisen, oppimisen ja oivallusten alustana
  Kirsi Hyytinen, Mari Räkköläinen, Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

  ARTIKKELIT:
  Valtiontukiarviointi osana kunnan taloudellisten toimien selvittämisvelvollisuutta
  Matti Muukkonen & Tomi Voutilainen

  Kuinka arvioida kansallisia kokeilukokonaisuuksia. Kokemuksia ja käsitteellisiä avauksia
  Elias Pekkola, Ulriika Leponiemi, Katriina Alhola, † Riina Antikainen & Jari Stenvall

  Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöön vaikuttavat tekijät kuntien hyvinvointijohtamisessa
  Saara Penttilä, Terttu Piippo & Outi Kanste

  Systeemisellä ja osallistavalla otteella parempaan yhteiskunnan sosiaaliseen laatuun ja yksilöiden elämälaatuun
  Merja Vaarama & Tomi Mäki-Opas

  KATSAUKSET:
  Osaavatko hankerahoituksen hakijat arvioida toimintansa sosioekonomisia hyvinvointi- ja terveyseroja?
  Tapani Kauppinen

  Kokeilujen ohjaus ja oppiminen: paikallis- ja aluetason kokeilut metahallinnan viitekehyksessä
  Kaisa Lähteenmäki-Smith, Valtteri Laasonen, Minna Mayer, Juho Nyman & Sinikukka Pyykkönen

  Etnografia organisaatiomuutoksen arvioinnin apuna
  Jouni Virtaharju & Virpi Sorsa

  PUHEENVUOROT:
  Tarkastuslautakunta – olemassa olevan tiedon toistamista vai aitoa kehitystyötä
  Tarja Saarelainen & Erja Viitala

  Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kohti kestävää päätöksentekoa ja kestävää kehitystä
  Ville Nieminen & Maria Salenius

  KIRJA-ARVIOT:
  Olemmeko valmiita huolehtivaan arviointiin?
  Eveliina Saari

  Arviointia maapallon kokoisesti
  Katri Vataja

 • Focus Localis 3 - 2020
  Vol 48 Nro 3 (2020)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Tiedonkäyttö johtamisessa ja päätöksenteossa – kohti tiedollista kumppanuutta
  Lotta-Maria Sinervo & Anni Jäntti

  ARTIKKELIT:
  Miten asiantuntija merkityksellistää poikkeuksellisen? Tiedonkäytöstä kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteessa
  Ossi Heino & Joanna Kalalahti

  Tiedolla johtaminen julkisella sektorilla: käytännön tapauksia eri hallinnon aloilta
  Nina Helander, Olli Ahonen, Keijo Houhala & Aki Jääskeläinen

  Tieto päätöksenteossa – 10 vuotta tietojohtamista julkisella sektorilla
  Harri Laihonen & Johanna Ahlgren-Holappa

  Tiedon käyttäminen kuntien päätöksenteossa ja kuntia koskevien päätösten toimeenpanossa
  Vuokko Niiranen

  KATSAUS:
  Tietämättömyyden tunnustaminen on viisauden alku
  Harri Jalonen

  PUHEENVUORO:
  Välittäminen, sillanrakentaminen, yhdessä tulkitseminen: kolme lähestymistapaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tiedonkäyttöön
  Hannu-Pekka Ikäheimo, Joona Lehtomäki, Milja Saari, Eeva Hellström & Jyrki Hakapää

 • Focus Localis 2 - 2020
  Vol 48 Nro 2 (2020)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Paikallisuus korostuu kriisin keskellä
  Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

  ARTIKKELIT:
  johtamisen kaksoisroolin merkitys kuntaorganisaation toimialoilla
  Anne Koskiniemi, Antti Syväjärvi & Ville Pietiläinen

  Kuntatalouden tasapaino ja luova laskentatoimi ulkoisen tarkastuksen raportoinnissa – case-tutkimus
  Salme Näsi

  Seutukaupunkien vetovoimaisuus ja sen kehittäminen osana kaupunkien välistä vetovoimakilpailua
  Jonne Parkkinen

  Hajautettu organisaatio työyhteisönä ja johdettavana sosiaali- ja terveyspalveluissa
  Joakim Zitting, Vuokko Niiranen & Sanna Laulainen

  KATSAUKSET:
  Talousinformaation ihanne ja todellisuus kunnissa – Kyselytutkimusten tuloksia neljännesvuosisadalta
  Lasse Oulasvirta

  Arvio kirjasta Johtaminen kompleksisessa maailmassa. Viisautta pirullisten ongelmien ratkaisemiseen
  Kaija Majoinen

 • Focus Localis 1 - 2020
  Vol 48 Nro 1 (2020)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Miltä näyttää 2010-luvun suomalainen kuntiin ja paikallisuuteen kiinnittyvä tutkimus?
  Anni Jäntti, Lotta-Maria Sinervo & Henna Paananen

  ARTIKKELIT:
  Organisaatiokansalaisuus sosiaalityöntekijöiden ongelmapuheessa
  Marjut Arola, Aini Pehkonen & Sanna Laulainen

  Paikallisuus, vanhemmat ja varhaiskasvatusmahdollisuudet – tarinoita kunnan ja pienten lasten vanhempien kohtaamisista
  Kirsti Karila, Anna Siippainen, Katja Repo, Maiju Paananen & Salla Fjällström

  Näkökulmia kuntien sisäisen valvonnan tilaan tilintarkastuskertomuksissa esitetyn informaatioon valossa
  Mikko Lilja, Mikko Paananen, Jaakko Rönkkö & Lasse Oulasvirta

  Kulttuuritoiminta ja alueellinen erilaistuminen. Kulttuuritoiminnan rahoitus suomen kunnissa 2010-luvulla
  Vappu Renko, Anita Kangas & Hannu Tervo

  PUHEENVUORO:
  mahdollisuus tiedon hankintaan – sivistysoikeudellinen näkökulma tiedeviestintään
  Iina Järvinen

 • Focus Localis 4 - 2019
  Vol 47 Nro 4 (2019)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Paikallisuuden vahvistumisen vuosikymmen
  Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

  ARTIKKELIT:
  Millaista asiantuntijuutta uudistuvissa kunnissa tarvitaan?
  Paula Harju & Arto Haveri

  Kuusi syytä siihen, miksi Helsingin metropolialueen yhteistyö ei ole edennyt
  Harri Suhonen, Piia Rantakokko & Marjo Suhonen

  Työhyvinvoinnin edistäminen kuntien HR-vastuullisten puheissa
  Riitta Viitala & Kirsi Lehto

  PUHEENVUORO:
  Kunnan talous talouslukujen takana – näkyvä ja näkymätön osa 
  Pentti Meklin

 • Focus Localis 3 - 2019
  Vol 47 Nro 3 (2019)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Yhteistyön voimasta
  Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

  ARTIKKELIT:
  Millaista asiantuntijuutta uudistuvissa kunnissa tarvitaan?
  Liisa Jurmu

  Tulevaisuuden kehittämisyhtiöt rajanylittäjinä
  Jari Kolehmainen, Henrika Ruokonen & Tuomo Heinonen

  Kunnat sääntelyn kohteina. Lakitulvaa ja norminpurkua – päättymätön aaltoliike
  Aimo Ryynänen

  LECTIO PRAECURSORIA:
  Monikanavarahoituksen ongelma terveydenhuollossa. Esimerkkejä perusterveydenhuoltotasoisesta vastaanottotoiminnasta
  Timo Hujanen

 • Focus Localis 2 - 2019
  Vol 47 Nro 2 (2019)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Focus tutkimustiedon hyödyntämiseen
  Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

  ARTIKKELIT:
  Tuloksenohjaus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä: empiirinen tutkimus yksityisen ja julkisen sektorin omistamien yritysten eroista
  Jari Kankaanpää, Matias Laine, Hannu Ojala

  Kuntapalvelujen tuloksellisuuden arviointi muuttuvan kunnallisen itsehallinnon kontekstissa
  Laura Heikkilä ja Asko Uoti

  KIRJA-ARVIO:
  Kokonaisvaltainen näkemys asiakastyön vaikuttavuudesta 
  Pekka Kettunen

  LECTIO PRAECURSORIA:
  Innovaatioita aikaansaava voima.  Realistinen tapaustutkimus innovaatioiden tavoittelusta kunnassa
  Paavo Salli