Arkistot

 • Focus Localis 2 - 2024
  Vol 52 Nro 2 (2024)

  Tiedejulkaisu sisältää neljä vertaisarvioitua artikkelia, joissa tarkastellaan ylikunnallista liikunnan olosuhdehanketta, häiriötilanteiden johtamisvastuita, perusopetuksen rehtoreiden tulkintaa kouluyhteisöjen edellytyksistä tukea lasten ja nuorten osallistumista sekä kunnanjohtajan lakisääteisen johtajasopimuksen luonnetta ja sisältöä. Artikkeleiden lisäksi tiedejulkaisu sisältää julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen hyvinvointialueiden hallintosääntöjä tarkastelevan Fokuksessa-kirjoituksen, Tarja Saarelaisen ja Jarmo Vakkurin kuntien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien yhteistyötä käsittelevän katsauksen, kunnallisoikeuden emeritusprofessori Aimo Ryynäsen norminpurua käsittelevän asiantuntijapuheenvuoron, FT Sami Sarvilinnan lektion sekä vastaväittäjien emeritusprofessori Juha Karhun ja emeritusprofessori Heikki Kullan lausunnon.

 • Focus Localis -lehden kansi numerosta 1/2024

  Focus Localis 1 - 2024 Kestävyysteemanumero
  Vol 52 Nro 1 (2024)

  Focus Localiksen teemanumeron Kestävyyden kiemurat: Systeemisestä ajattelusta sosiaalisesti oikeudenmukaisiin ratkaisuihin tavoitteena on lisätä ymmärrystä kestävyystyön eri näkökulmista sekö edistää uusien työskentelytapojen ja kestävyyden toimeenpanon kehittämistä kunnissa, alueilla ja organisaatioissa.

   

 • Focus Localis -lehden kansi numerosta 4/2023

  Focus Localis 4 - 2023
  Vol 51 Nro 4 (2023)

 • Focus Localis 3 - 2023
  Vol 51 Nro 3 (2023)

 • Focus Localis 2/2023

  Focus Localis 2 - 2023
  Vol 51 Nro 2 (2023)

 • Focus Localis 1 - 2023 Etätyöteemanumero
  Vol 51 Nro 1 (2023)

  Focus Localiksen teemanumeron Etätyöstä hybridityöhön: Paikkariippumattoman työn mahdollisuudet tavoitteena on lisätä ymmärrystä uudistuvan työn edellytyksistä ja mahdollisuuksista sekä edesauttaa työskentelytapojen ja johtamisen kehittämistä kuntien, alueiden ja paikallishallinnon kontekstissa. 

 • Focus Localiksen numeron 4/2022 kansikuva

  Focus Localis 4 - 2022
  Vol 50 Nro 4 (2022)

 • Focus Localis 3 - 2022
  Vol 50 Nro 3 (2022)

 • Focus Localis 2 - 2022
  Vol 50 Nro 2 (2022)

 • Focus Localis 1 - 2022
  Vol 50 Nro 1 (2022)

 • Focus Localis 4 - 2021
  Vol 49 Nro 4 (2021)

 • Focus Localis 3 - 2021 Hyvinvoinnin teemanumero
  Vol 49 Nro 3 (2021)

  PÄÄKIRJOITUS
  Hyvinvoinnin moniulotteisuus haastaa kuntapäätöksenteon ja -johtamisen
  Anni Jäntti, Lotta-Maria Sinervo ja Heli Hätönen

  ARTIKKELIT

  Hyvinvointipalveluissa kohti vaikutusten hankintaa? Case Lapset-SIB
  Anni Kyösti ja Jenni Airaksinen

  Tieto haastaa toimijat ja käytännöt - Hyvinvointitiedon hyödyntäminen osana kuntien hyvinvointijohtamisen strategiatyötä
  Jaana Leinonen, Marjo Suhonen ja Antti Syväjärvi

  Kuntalaiset palveluita tuottamassa – maaseudun yhteisölähtöinen palvelutuotanto kunnan viranomaisten legitimaatiopuhunnan ristiaallokossa
  Katja Rinne-Koski ja Merja Lähdesmäki

  Maankäyttö monialaisessa hyvinvoinnin edistämistyössä
  Kaisu Sahamies

  Osallisuuden kehät: Näkökulmia hyvinvoinnin muotoutumiseen
  Jarkko Salminen, Pauliina Lehtonen, Sanna Rikala, Anna-Kaisa Kuusisto, Henna Luoma-Halkola, Eeva Puumala, Liina Sointu, Antti Wallin ja Liisa Häikiö

  KATSAUKSET

  Relationaalinen hyvinvointi kunnan toiminnan perustaksi?
  Paula Saikkonen, Pilvi Hämeenaho, Sirpa Kannasoja, Tiia Kekäläinen, Leena Mikkola, Marko Nousiainen, Petteri Niemi, Elina Turunen ja Nina Väkeväinen

  Näkökulmia nuorten hyvinvointiin ja hyvinvoinnin alueellisuuteen
  Pirjo Turtiainen

  Hyvinvoinnin alueelliset ankeuttajat – muutosta hakemassa
  Varpu Wiens, Joakim Zitting ja Liisa Kytölä

  PUHEENVUOROT

  Hyvinvoinnin mittaaminen edellyttää valintoja – näkökulmana julkishallinnollinen tiedon tarve
  Tuula Aira, Sirpa Kannasoja, Tiia Kekäläinen ja Samuli Manu

  Kunta – hyvinvoinnin tekijä vai tukija?
  Saila Juntunen ja Rinna Ikola-Norrbacka

  Digitaalinen murros kunnan palveluissa – Huomioidaanko kuntalainen hyvinvoinnin toimijana?
  Tarja Kettunen, Minna Ylilahti, Karoliina Kaasalainen, Miia Grénman, Milla Immonen, Anu Kangasniemi, Kirsti Kasila ja Heidi Similä

 • Focus Localis 2 - 2021
  Vol 49 Nro 2 (2021)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Kotimaisilla kielillä julkaistava kuntatutkimus tukee päätöksentekoa
  Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

  ARTIKKELIT:
  Puurakentaminen kunnissa - Julkinen keskustelu päätöksentekoa ohjaamassa

  Tuomas Korhonen, Paula Rossi, Deborah Kuperstein Blasco, Natalia Saukkonen, Riina Muilu-Mäkelä & Teemu Laine

  Kuntaa koskeva sääntely ja kunnan oma säädösvalta kriisijohtamisessa
  Harriet Lonka, Vesa-Pekka Tervo, Asko Uoti & Anssi Keinänen

  Lapsiperheiden auttaminen eri toimialojen yhteistoimintana kunnissa: Lapset puheeksi -palvelumallin toimijaverkostoteoreettinen tarkastelu
  Riikka Lämsä, Jenna Grundström & Petra Kouvonen

  Hyvinvointia tukevien lähipalveluiden saavutettavuuden kehykset vanhempien ja nuorten näkökulmasta
  Anna Nikupeteri, Henna Nurmi, Lauri Lantela, Jaana Leinonen, Kati Kallinen, Tuija Turunen & Merja Laitinen

  LECTIO PRAECURSORIA:
  Millaisella asiantuntijuudella tulevaisuuden kunta rakennetaan?

  Liisa Jurmu

 • Focus Localis 1 - 2021
  Vol 49 Nro 1 (2021)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Kuntien keskinäinen erilaisuus kuntatutkimuksen lähtökohtana
  Lotta-Maria Sinervo & Anni Jäntti

  ARTIKKELIT:
  Digisaavutettavuuden haaste eri kuntatyypeissä
  Ville Kivivirta, Leena Viinamäki, Arto Selkälä, Olli Voutilainen, Asko Suikkanen & Antti Syväjärvi

  Kaupunkien sisäistä valvontaa koskevat tilintarkastuskertomusten mukautusmäärät laskussa: Katsaus vuosiin 2009-2017
  Mikko Paananen, Mikko Lilja & Jaakko Rönkkö

  Onko PARAS-hankkeen tavoitteet saavutettu kuntien perusopetustoimessa? Tutkimus kuntaliitosten meno- ja tuottavuusvaikutuksista
  Niko Vartiainen

  KATSAUS:
  Sote-uudistus - Mitä, kuka, missä ja miten?

  Harri Jalonen

 • Focus Localis 4 - 2020 Arvioinnin teemanumero
  Vol 48 Nro 4 (2020)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Arviointi kehittämisen, oppimisen ja oivallusten alustana
  Kirsi Hyytinen, Mari Räkköläinen, Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

  ARTIKKELIT:
  Valtiontukiarviointi osana kunnan taloudellisten toimien selvittämisvelvollisuutta
  Matti Muukkonen & Tomi Voutilainen

  Kuinka arvioida kansallisia kokeilukokonaisuuksia. Kokemuksia ja käsitteellisiä avauksia
  Elias Pekkola, Ulriika Leponiemi, Katriina Alhola, † Riina Antikainen & Jari Stenvall

  Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöön vaikuttavat tekijät kuntien hyvinvointijohtamisessa
  Saara Penttilä, Terttu Piippo & Outi Kanste

  Systeemisellä ja osallistavalla otteella parempaan yhteiskunnan sosiaaliseen laatuun ja yksilöiden elämälaatuun
  Merja Vaarama & Tomi Mäki-Opas

  KATSAUKSET:
  Osaavatko hankerahoituksen hakijat arvioida toimintansa sosioekonomisia hyvinvointi- ja terveyseroja?
  Tapani Kauppinen

  Kokeilujen ohjaus ja oppiminen: paikallis- ja aluetason kokeilut metahallinnan viitekehyksessä
  Kaisa Lähteenmäki-Smith, Valtteri Laasonen, Minna Mayer, Juho Nyman & Sinikukka Pyykkönen

  Etnografia organisaatiomuutoksen arvioinnin apuna
  Jouni Virtaharju & Virpi Sorsa

  PUHEENVUOROT:
  Tarkastuslautakunta – olemassa olevan tiedon toistamista vai aitoa kehitystyötä
  Tarja Saarelainen & Erja Viitala

  Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kohti kestävää päätöksentekoa ja kestävää kehitystä
  Ville Nieminen & Maria Salenius

  KIRJA-ARVIOT:
  Olemmeko valmiita huolehtivaan arviointiin?
  Eveliina Saari

  Arviointia maapallon kokoisesti
  Katri Vataja

 • Focus Localis 3 - 2020
  Vol 48 Nro 3 (2020)

  PÄÄKIRJOITUS:
  Tiedonkäyttö johtamisessa ja päätöksenteossa – kohti tiedollista kumppanuutta
  Lotta-Maria Sinervo & Anni Jäntti

  ARTIKKELIT:
  Miten asiantuntija merkityksellistää poikkeuksellisen? Tiedonkäytöstä kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteessa
  Ossi Heino & Joanna Kalalahti

  Tiedolla johtaminen julkisella sektorilla: käytännön tapauksia eri hallinnon aloilta
  Nina Helander, Olli Ahonen, Keijo Houhala & Aki Jääskeläinen

  Tieto päätöksenteossa – 10 vuotta tietojohtamista julkisella sektorilla
  Harri Laihonen & Johanna Ahlgren-Holappa

  Tiedon käyttäminen kuntien päätöksenteossa ja kuntia koskevien päätösten toimeenpanossa
  Vuokko Niiranen

  KATSAUS:
  Tietämättömyyden tunnustaminen on viisauden alku
  Harri Jalonen

  PUHEENVUORO:
  Välittäminen, sillanrakentaminen, yhdessä tulkitseminen: kolme lähestymistapaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tiedonkäyttöön
  Hannu-Pekka Ikäheimo, Joona Lehtomäki, Milja Saari, Eeva Hellström & Jyrki Hakapää