Vol 48 Nro 4 (2020): Focus Localis 4 - 2020 Arvioinnin teemanumero

PÄÄKIRJOITUS:
Arviointi kehittämisen, oppimisen ja oivallusten alustana
Kirsi Hyytinen, Mari Räkköläinen, Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

ARTIKKELIT:
Valtiontukiarviointi osana kunnan taloudellisten toimien selvittämisvelvollisuutta
Matti Muukkonen & Tomi Voutilainen

Kuinka arvioida kansallisia kokeilukokonaisuuksia. Kokemuksia ja käsitteellisiä avauksia
Elias Pekkola, Ulriika Leponiemi, Katriina Alhola, † Riina Antikainen & Jari Stenvall

Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöön vaikuttavat tekijät kuntien hyvinvointijohtamisessa
Saara Penttilä, Terttu Piippo & Outi Kanste

Systeemisellä ja osallistavalla otteella parempaan yhteiskunnan sosiaaliseen laatuun ja yksilöiden elämälaatuun
Merja Vaarama & Tomi Mäki-Opas

KATSAUKSET:
Osaavatko hankerahoituksen hakijat arvioida toimintansa sosioekonomisia hyvinvointi- ja terveyseroja?
Tapani Kauppinen

Kokeilujen ohjaus ja oppiminen: paikallis- ja aluetason kokeilut metahallinnan viitekehyksessä
Kaisa Lähteenmäki-Smith, Valtteri Laasonen, Minna Mayer, Juho Nyman & Sinikukka Pyykkönen

Etnografia organisaatiomuutoksen arvioinnin apuna
Jouni Virtaharju & Virpi Sorsa

PUHEENVUOROT:
Tarkastuslautakunta – olemassa olevan tiedon toistamista vai aitoa kehitystyötä
Tarja Saarelainen & Erja Viitala

Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kohti kestävää päätöksentekoa ja kestävää kehitystä
Ville Nieminen & Maria Salenius

KIRJA-ARVIOT:
Olemmeko valmiita huolehtivaan arviointiin?
Eveliina Saari

Arviointia maapallon kokoisesti
Katri Vataja

Julkaistu: 2021-10-07