Tietojärjestelmät ja sosiaalipalveluiden tiedolla johtaminen

Kirjoittajat

  • Samuel Salovaara Lapin yliopisto
  • Anne Surakka Itä-Suomen yliopisto
  • Marianne Silén Lapin yliopisto
  • Tinja Lääveri Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto & Infektiosairauksien klinikka, Tulehduskeskus, Helsingin yliopistollinen sairaala ja Helsingin yliopisto

Avainsanat:

sosiaalipalvelut, tiedolla johtaminen, asiakastietojärjestelmä, kyselytutkimus

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään tiedolla johtamista sosiaalipalveluissa keskittyen tietojärjestelmiin merkittävinä tiedontuotannon ja -hallinnan välineinä. Tutkimuksessa tarkastellaan tiedolla johtamisen prosessimallin avulla, miten tietojärjestelmät tukevat tiedolla johtamista sosiaalipalveluissa. Empiiristä kyselyaineistoa (n = 145) analysoidaan määrällisesti kuvailevilla menetelmillä ja moniluokitteluanalyysillä sekä näitä täydentävällä laadullisella analyysillä. Tulokset paljastavat merkittäviä puutteita tietojärjestelmien tietotuotteissa ja -palveluissa sekä sen, ettei sosiaalialan johtajien tietotarpeita ole huomioitu riittävästi. Julkisella sektorilla tietojärjestelmän tuki tiedolla johtamiselle havaittiin yleisesti heikommaksi verrattuna yksityiseen ja kolmanteen sektoriin. Tietojärjestelmän käytettävyyden ja tiedolla johtamisen tuen välillä havaittu yhteys korostaa käytettävyyden merkitystä sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien kehittämisessä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-05-26

Viittaaminen

Salovaara, S., Surakka, A., Silén, M., & Lääveri, T. (2023). Tietojärjestelmät ja sosiaalipalveluiden tiedolla johtaminen. Focus Localis, 51(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122193