Lasten ja nuorten osallistumisen edellytykset kouluyhteisöissä perusopetuksen rehtoreiden asiantuntijapuheessa

Kirjoittajat

  • Henna Nurmi Lapin yliopisto
  • Jaana Leinonen Lapin hyvinvointialue
  • Lauri Lantela Lapin yliopisto
  • Tuija Turunen Lapin yliopisto

Avainsanat:

asiantuntijapuhe, rehtorit, kouluyhteisö, koulutusjohtaminen, osallistuminen

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rehtorit tulkitsevat kouluyhteisöjen edellytyksiä tukea lasten ja nuorten osallistumista. Osallistuminen määritellään lasten ja nuorten mahdollisuuksiksi olla mukana päätöksenteossa, vaikuttaa kouluyhteisön kehittämiseen ja harjoittaa aktiivista toimijuutta kouluyhteisössä. Asiantuntijapuhe on rehtoreiden puhetta lasten ja nuorten osallistumisen käytännöistä ja osallistumisen merkityksestä kouluyhteisöissä. Empiirisen aineiston muodostivat lappilaisilta rehtoreilta (N=15) kerätyt temaattiset yksilöhaastattelut. Aineiston analyysi tehtiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tuloksina muodostui neljä luokkaa, jotka tarkastelevat osallistumisen mahdollisuuksia, haasteita, reunaehtoja ja koulun toimintakulttuuria. Rehtorit tulkitsevat kouluyhteisöjen edellytyksiä lasten ja nuorten osallistumisen tukemiseen moninäkökulmaisesti. Kouluyhteisöissä on monin paikoin kehitettävää lasten ja nuorten osallistumista tukevan toimintakulttuurin saavuttamisessa. Osallistumista voidaan edistää johtamisella tunnistamalla ja sanoittamalla sen merkitystä, kehittämällä osallistumisen menetelmiä ja tukemalla osallistumisen kulttuuria.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-03

Viittaaminen

Nurmi, H., Leinonen, J., Lantela, L., & Turunen, T. (2024). Lasten ja nuorten osallistumisen edellytykset kouluyhteisöissä perusopetuksen rehtoreiden asiantuntijapuheessa. Focus Localis, 52(2), 44–61. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/130309