Vol 49 Nro 2 (2021): Focus Localis 2 - 2021

PÄÄKIRJOITUS:
Kotimaisilla kielillä julkaistava kuntatutkimus tukee päätöksentekoa
Anni Jäntti & Lotta-Maria Sinervo

ARTIKKELIT:
Puurakentaminen kunnissa - Julkinen keskustelu päätöksentekoa ohjaamassa

Tuomas Korhonen, Paula Rossi, Deborah Kuperstein Blasco, Natalia Saukkonen, Riina Muilu-Mäkelä & Teemu Laine

Kuntaa koskeva sääntely ja kunnan oma säädösvalta kriisijohtamisessa
Harriet Lonka, Vesa-Pekka Tervo, Asko Uoti & Anssi Keinänen

Lapsiperheiden auttaminen eri toimialojen yhteistoimintana kunnissa: Lapset puheeksi -palvelumallin toimijaverkostoteoreettinen tarkastelu
Riikka Lämsä, Jenna Grundström & Petra Kouvonen

Hyvinvointia tukevien lähipalveluiden saavutettavuuden kehykset vanhempien ja nuorten näkökulmasta
Anna Nikupeteri, Henna Nurmi, Lauri Lantela, Jaana Leinonen, Kati Kallinen, Tuija Turunen & Merja Laitinen

LECTIO PRAECURSORIA:
Millaisella asiantuntijuudella tulevaisuuden kunta rakennetaan?

Liisa Jurmu

Julkaistu: 2021-10-07