Valmiina palveluintegraatioon?

Valtionohjauksesta paikalliseen toimeenpanoon

Kirjoittajat

Avainsanat:

palveluintegraatio, valtionohjaus, toimeenpano, asiakaslähtöisyys, palvelusuunnitelma

Abstrakti

Palveluintegraatio on yksi sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen kansallisista ja kansainvälisistä uudistamistavoitteista. Yhteensovittamalla eri organisaatioiden toimintaa, resursseja ja päätöksentekoa tavoitellaan laadukkaampia ja saumattomampia palveluja. Siirtymistä integroituihin palveluihin pidetään vaativana, koska se muuttaa organisaatioiden toimintaa ja niiden välisiä suhteita. Vuosina 2015–2016 kahdeksalla paikkakunnalla kokeiltiin sektorilainsäädännöstä poikkeavia integroituja toimintamalleja. Kokeilulain 1350/2014 integraatiosäädökset vietiin Kuopiossa käytäntöön 16–29-vuotiaiden erilaisia ja eritasoisia palveluja yhteensovittamalla. Tämä tutkimus käsittelee palveluintegraation valtionohjausta, paikallistason toimeenpanoa sekä integroitumista edistäviä ja vaikeuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa analysoitiin kansallisia ja paikallisia poliittisia ja hallinnollisia dokumentteja tapaustutkimuksen keinoin, toimeenpanotutkimuksellisella otteella ja teoriasidonnaisella sisällönanalyysilla. Tulokset osoittavat, että asiakkaan elämäntilannetta, palvelutarpeita, palvelusuunnitelmia ja niiden toteutumista koskevien tietojen yhdistäminen
sopii hyvin kokonaisvaltaisen, asiakaslähtöisen ja integroidun työskentelyn lähtökohdaksi. Palvelujärjestelmätasolla tämä edellyttää asiakastiedon yhdistämisen ja yhteiskäytön mahdollistavaa lainsäädäntöä, integroivia työ- ja toimintatapoja sekä rakenteet toimiala-, organisaatio- ja ammattirajat ylittävän palveluintegraation hallinnalle.

Kirjoittajien biografiat

Anna-Mari Juutinen, Itä-Suomen yliopisto UEF

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, sosiaalihallintotiede

Väitöskirjatutkija, YTM

Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos / sosiaalihallintotiede

Professori emerita, YTT, HTL

Helena Taskinen, Itä-Suomen yliopisto

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, terveyshallintotiede

Yliopistotutkija, FT

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-05-26

Viittaaminen

Juutinen, A.-M., Niiranen, V., & Taskinen, H. (2023). Valmiina palveluintegraatioon? : Valtionohjauksesta paikalliseen toimeenpanoon. Focus Localis, 51(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/119631