Ammatillinen toimijuus ja tunteet pakotetussa etätyössä

Kirjoittajat

  • Anne Parkatti Tampereen yliopisto
  • Marita Husso Tampereen yliopisto
  • Mia Tammelin Tampereen yliopisto

Avainsanat:

pakotettu etätyö, ammatillinen toimijuus, tunteet, Covid-19-pandemia, koronapandemia

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkastellaan finanssialan työntekijöiden ammatillista toimijuutta ja tunteita pakotetussa etätyössä korona-aikana. Ammatillisen toimijuuden tarkastelussa hyödynnetään subjektikeskeisen sosiokulttuurisen teorian näkökulmia. Aineisto koostuu kahdenkymmenen finanssialan työntekijän haastatteluista, jotka on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin menetelmillä. Tulokset osoittavat, että pakotettu etätyö on muuttanut merkittävästi työn käytäntöjä ja ammatillista toimijuutta, ja muutoksiin on liittynyt monenlaisia tunnekokemuksia. Haastateltavat kertoivat kokeneensa vihaa, surua, turhautumista, riittämättömyyttä, yksinäisyyttä ja epävarmuutta, mutta myös yhteenkuuluvuuden ja innostuksen tunteita sekä onnistumisen ja ilon hetkiä. Työn käytäntöjen ja ammatillisen toimijuuden näkökulmasta korona-aika nosti esille rakenteellisten ratkaisujen keskeisyyden, järjestelmien toimivuuden, keskinäisen tuen ja luottamuksen merkityksen sekä työhön perehdyttämisen ja yksilöllisten kehittämistarpeiden huomioimisen oleellisuuden. Pakotettuun etätyöhön liittyvät tunteet olivat yhteydessä aiempiin etätyökokemuksiin: jos kokemusta etätyöstä ei ollut, pakotettu etätyö lisäsi helpommin epävarmuutta ja stressiä. Toisaalta aiempi etätyökokemus ei käytäntöjen muuttuessa suojannut kuormittumiselta ja paineilta.

 

Kirjoittajien biografiat

Anne Parkatti, Tampereen yliopisto

tohtorikoulutettava

Marita Husso, Tampereen yliopisto

professori

Mia Tammelin, Tampereen yliopisto

tenure track -professori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-03

Viittaaminen

Parkatti, A., Husso, M., & Tammelin, M. (2023). Ammatillinen toimijuus ja tunteet pakotetussa etätyössä. Focus Localis, 51(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120871