Työmatka sängystä 40 cm

Paikka, tila ja työn hämärtyvät rajat etätyössä

Kirjoittajat

  • Mira Karjalainen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

paikka ja tila, etätyö, työn rajojen hämärtyminen

Abstrakti

Tutkimus tarkastelee paikkaa, tilaa ja etätyön hämärtyneitä rajoja. Tutkimuksessa pureudutaan ensisijaisesti paikkaan ja tilaan hyödyntäen emotionaalista, sosiaalista, henkistä ja esteettistä työtä teoreettisina linsseinä tarkastelemaan hämärtyneitä työn rajoja. Aineisto koostuu kahdesta konsulttiyrityksessä Suomessa tehdystä kyselystä syksyllä 2020 (N87) ja 2021 (N94). Analyysissä käytettiin laadullista tutkimuskehystä: avoimiin kysymyksiin saatuja vastauksia analysoitiin kvalitatiivisella temaattisella sisältöanalyysillä. Analyysia ohjasivat vastaajien kokemukset ja havainnot paikasta ja tilasta etätyössä. Tutkimus havaitsi, että pitkäaikaisesta etätyöstä puuttui vaihtelua ja työntekijät yrittivät ratkaista tämän omilla keinoillaan. Koti tilana vaikutti monin tavoin työn rajoihin ja niiden hallitsemiseen, mutta mahdollisti myös toimistotyötä luovemmat työtauot. Etenkin etätyöaikana rekrytoidut työntekijät halusivat siirtyä hybriditöihin ja yleisesti ottaen työntekijöillä oli myönteinen näkemys hybridityöstä. Johtamisen kannalta on tärkeää, että organisaatiot hallitsevat etätyötä ja sen organisatorisia käytäntöjä sekä siirtymistä hybriditöihin kiinnittäen erityistä huomiota työn rajojen hallintaan.

Kirjoittajan esittely

Mira Karjalainen, Helsingin yliopisto

FT, dosentti, vanhempi tutkija

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-03

Viittaaminen

Karjalainen, M. (2023). Työmatka sängystä 40 cm: Paikka, tila ja työn hämärtyvät rajat etätyössä. Focus Localis, 51(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120951