Etä- ja monipaikkaisen työskentelyn uudistavat mahdollisuudet:

esimerkki etätyöstä monipaikkaiseen työskentelyyn Heinolasta

Kirjoittajat

  • Keijo Houhala Heinolan kaupunki
  • Hanna Hurmola-Remmi Heinolan kaupunki

Avainsanat:

Etätyö, Monipaikkatyö, Hybridityö, Palveluiden arvo, Asiakaspalvelu, Digipalvelut

Abstrakti

Korona-pandemia käynnisti etä- ja monipaikkaisen työn järjestelmällisemmän kehittämisen ja hyödyntämisen. Monet tehtävät ja palvelut tuli muuntaa nopeasti monipaikkaisesti tuotettavaksi. Etä- ja monipaikkainen työskentely vaati monia teknologisia uudistuksia, mutta myös organisaatioilta kyvykkyyttä siirtyä käyttämään digitaalisia työkaluja ja etäyhteyksiä.

Organisaatioissa havaittiin nopeasti monenlaisia kehittämiskohteita, joita työkulttuurin muutos edellyttää toimiakseen digitaalisesti. Kuvaamme artikkelissa näitä monia havaintoja sekä paikallisia ratkaisuja, joilla olemme teknologista ja kulttuurillista uudistusta toteuttaneet. Monilta osin uudistukset ovat alkaneet ja vaativat edelleen paljon uuden opettelua ja vanhasta kulttuurista poisoppimista.

Palvelujen uudistaminen digitaaliksi, oli huomattava muutos palvelujen tuottamisessa. Siksi digitaalisuus ja teknologiset työkalut vaativat systemaattisuutta ja palvelujen muotoilua, jota Heinolassa on pohjustettu digitiekartan koostamisella. Tiekartta ohjaa kaupungin toimialoja digitaalisuuden käyttöönotossa huomioiden eri alojen asiantuntijoiden kytkökset ao. palveluihin.

Monissa asioissa on edelleen kehittämistarpeita, resurssivajeita ja työkulttuurien uudistamista, vaikka kaupungin valitsemat kehittämisaskeleet, kuten hybridityöohje, näyttävät oikean suuntaisilta. Julkisten palvelujen uudistamisessa tarvitaan myös aktiivista vuorovaikutusta ja synergiaa tuottavaa yhteistyötä kuntien ja valtion välillä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-19

Viittaaminen

Houhala, K., & Hurmola-Remmi, H. (2022). Etä- ja monipaikkaisen työskentelyn uudistavat mahdollisuudet: : esimerkki etätyöstä monipaikkaiseen työskentelyyn Heinolasta. Focus Localis, 50(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122471