Kokeilujen käynnistymisen jäljillä

Ongelmapuhetta vai kestäviä ratkaisuja eettiseen kuormitukseen vanhushoivan resurssiniukoissa työolosuhteissa?

Kirjoittajat

Avainsanat:

vanhushoivatyö, eettinen kuormitus, kokeilu, työntekijälähtöinen kehittäminen

Abstrakti

Tutkimuksessa analysoitiin ja arvioitiin kahdella sosiaali- ja terveydenhuollon alueella toteutettuja vanhusten hoidon työyhteisöissä käynnistettyjä kehittämiskokeiluja. Kokeilujen tavoitteena oli ehkäistä ja vähentää hoitajien kokemaa eettistä kuormitusta, kun työolot olivat muuttuneet yhä kiireisemmiksi resurssipulasta kärsivissä työyhteisöissä. Kokeilujen arviointipajoissa keskustelut etenivät toisella sotealueella enemmän ongelmapuhekeskeisinä ja toisella sotealueella enemmän ratkaisuihin ja onnistumisiin keskittyvänä. Molemmissa arviointipajoissa kokeiluja kehittäneet työntekijät ja esihenkilöt toistivat puheenaiheena kehittämisen ajan niukkuuden työn arjessa keskeisimpänä kokeilujen edistymisen esteenä. Toisella sotealueella siitä muodostui keskusteluissa kehittämistä estävä jännite. Toisella sotealueella oli luotu toimintatapoja, joilla kehittämisen aikaa saatiin ujutettua hoitotyön lomaan.

Artikkelin johtopäätös on, että työntekijät ja esihenkilöt pystyvät viemään työolosuhteita parantavia kokeiluja käytäntöön, jos he saavat käyttää aikaa uuden toimintatavan kehittämiseen. Jotta kokeilevan kehittämisen toimintatapa juurtuisi jatkuvaksi tavaksi toimia, tarvitaan sellaisia työn organisointiin ja työtapoihin liittyviä toimia, jotka takaavat työn kehittämisen olevan osa työtä. Tämä edellyttää toiveikkuutta ja johdon valtuutusta sen suhteen, että resurssien niukkuuteen ja työn organisointiin voidaan vaikuttaa työntekijätasolta.

Kirjoittajien biografiat

Eveliina Saari, Työterveyslaitos

FT, dosentti, johtava tutkija

Vilja Levonius, Työterveyslaitos

VTM, tutkija

Elina Weiste, Työterveyslaitos

VTT, dosentti, johtava tutkija

Jaana Laitinen, Työterveyslaitos

FT, dosentti, tutkimusprofessori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-03

Viittaaminen

Saari, E., Levonius, V., Weiste, E., & Laitinen, J. (2023). Kokeilujen käynnistymisen jäljillä: Ongelmapuhetta vai kestäviä ratkaisuja eettiseen kuormitukseen vanhushoivan resurssiniukoissa työolosuhteissa?. Focus Localis, 51(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/125639