Vihreän maankorkoeron teoria

Kestävän kaupunkikehityksen investoinnit ja asuinalueiden erilaistuminen

Kirjoittajat

  • Antti Wallin Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kestävä kaupunkikehitys, maankorkoero, investoinnit, asuinalueiden erilaistuminen

Abstrakti

Ajatus kestävästä kaupungista on valtava suunnitteluparadigman muutos. Viime vuosina Tampereella on investoitu suuria summia kestävään kaupunkikehitykseen. Tämä artikkeli tarkastelee, miten ajatus kestävästä kaupungista on vaikuttanut Tampereen kaupungin kehitykseen. Tutkimus seuraa tapaustutkimuksen perinnettä ja hyödyntää monipuolista aineistotriangulaatiota. Artikkelin abduktiivinen analyysi tarkastelee Tampereen kaupunkikehitystä vihreän maankorkoeron teorian valossa, jonka mukaan kestävyystoimet nostavat maan ja asuntojen arvoa. Teoria antaa selityksen, miksi kestävä kaupunkikehitys on kiinnostunut ennen kaikkea keskusta-alueista. Uusi kirjallisuus lisää ymmärrystä siitä, miksi huonomaineisia alueita ei kehitetä ilman valtion tukea. Tampereen kaupunki on rakentanut kestävyydestä uuden kehyksen kasvulle, ja se on luonut kestävän kaupunkikehityksen investoinneilla suurta maan ja kiinteistöjen arvonnousua erityisesti keskusta-alueen läheisyydessä. Kerrostalolähiöt taas ovat jääneet pitkälti syrjään investoinneista, jos niiden kehittämiseen ei ole kohdennettu valtiontukia. Vihreän maankorkoeron teoria lisää ymmärrystä kestävän kaupunkikehityksen investointien jakaantumisesta sekä asuinalueiden erilaistumisesta. Artikkeli esittää, että julkinen tuki on tärkeää mainehaitasta kärsivien alueiden kehittämiseksi, jotta tulevaisuudessa asuinalueiden väliset sosiaaliset erot eivät kasvaisi enempää. 

Kirjoittajan esittely

Antti Wallin, Tampereen yliopisto

YTT, yliopistonlehtori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-11

Viittaaminen

Wallin, A. (2024). Vihreän maankorkoeron teoria: Kestävän kaupunkikehityksen investoinnit ja asuinalueiden erilaistuminen. Focus Localis, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/136030