Kohti sosiaalisesti kestävää kaupunkikehittämistä?

Ristiriitaisia tavoitteita ja toiveita Tampereen raitiotien varrelta

Kirjoittajat

  • Jaakko Stenhäll Tampereen yliopisto
  • Paula Rossi Vaasan yliopisto

Avainsanat:

kestävyys, kaupunkikehittäminen, joukkoliikenne, Tampere

Abstrakti

Kaupunkien rooli ja merkitys sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tarjoajina on korostunut. Eräs keskeinen lähestymistapa tähän liittyen on joukkoliikennelähtöinen kaupunkikehitys, jossa kaupunkikehitys monine erilaisine tavoitteineen keskittyy joukkoliikenteen kannalta keskeisten investointien varaan. Esimerkkinämme toimii Tampereen raitiotie, jonka varrelle on tiivistynyt merkittävä osa kaupungin uudesta asutuksesta vuoden 2016 rakentamis-
päätöksestä lähtien. Tämä tutkimus käsittelee niitä erilaisia tavoitteita ja toiveita, joita Tampereen raitiotiehen ja siihen liittyvään kaupunkikehitykseen on asetettu. Tutkimuksessa analysoitiin tulkitsevan, ilmiölähtöisen analyysin keinoin Tampereen raitiotien valmisteluaineistoa ja siinä esitettyjä tavoitteita, ja toisaalta keskeisten viranhaltijoiden sekä päätöksentekijöiden odotuksia sekä kokemuksia raitiotien vaikutuksista. Tulokset osoittavat, että Tampereen raitiotiessä ja siihen liittyvässä kaupunkikehityksessä oli monipuolinen tavoitteisto, joka kattoi niin sosiaalisen, ekologisen kuin taloudellisen kestävyyden ulottuvuuksia. Samalla tutkimus vahvistaa, että erityisesti taloudellinen kestävyys ja siihen liittyvästä maankäytöstä sadut positiiviset kokemukset korostuvat aineistossa, sosiaalisten ja ympäristöllisten tavoitteiden jäädessä ainakin raitiotiejärjestelmän kehityksen alkuvaiheessa pienempään rooliin.

Kirjoittajien biografiat

Jaakko Stenhäll, Tampereen yliopisto

DI, väitöskirjatutkija

Paula Rossi, Vaasan yliopisto

HT, tutkijatohtori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-11

Viittaaminen

Stenhäll, J., & Rossi, P. (2024). Kohti sosiaalisesti kestävää kaupunkikehittämistä? Ristiriitaisia tavoitteita ja toiveita Tampereen raitiotien varrelta. Focus Localis, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/136087