Kestävän asumisen ulottuvuudet

Tapaustutkimuksena Turun, Tampereen ja Oulun kaupungit

Kirjoittajat

  • Linnéa Henriksson Åbo Akademi
  • Viena Lahtinen Åbo Akademi
  • Nina Tynkkynen Åbo Akademi

Avainsanat:

kestävä kehitys, asumispolitiikka, kestävä asumispolitiikka, kestävyyden ulottuvuudet, kunnanvaltuutetut

Abstrakti

Noin neljännes suomalaisten hiilijalanjäljestä muodostuu asumisesta, mikä on yksi kuntien ilmastotyön keskeisistä kysymyksistä. Ilmastoviisas asuminen ei voi toteutua kestävyyden muista ulottuvuuksista tinkimällä, vaan kuntien on asumispolitiikassaan tasapainoteltava monenlaisten kestävyysvaatimusten välillä.

Artikkelissa analysoimme asumispolitiikkaa kestävyyden näkökulmasta Turun, Tampereen ja Oulun kaupungeissa. Jäsennämme asumispolitiikkaan liittyviä ilmasto- ja kestävyyselementtejä totutun ”ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen” -kolmijaon lisäksi aineistolähtöisesti kulttuurisen, institutionaalisen ja materiaalis-teknologisen ulottuvuuden avulla. Artikkeli perustuu 30 kuntapoliitikon haastatteluun, joita on analysoitu teema-analyysin avulla, sekä analyysia taustoittavaan politiikkadokumenttiaineistoon. Huomion kohteena on kuntatason politiikka ja politikointi; olemme kiinnostuneita siitä, millaisia asumisen sekä ilmasto- ja kestävyystyön yhteyksiä poliitikot tunnistavat ja miten he painottavat eri kestävyysnäkökulmia.

Artikkelin tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, millaisia konkreettisia sisältöjä kestävyystyön eri näkökulmat saavat Turun, Tampereen ja Oulun asumispolitiikassa, miten eri näkökulmat kohtaavat, millaisia ristiriitoja niiden välillä on ja millaisin edellytyksin näkökulmia voidaan pyrkiä sovittamaan yhteen.

Kirjoittajien biografiat

Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

VTT, yliopistonlehtori

Viena Lahtinen, Åbo Akademi

VTM, tutkimusapulainen

Nina Tynkkynen, Åbo Akademi

HTT, professori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-11

Viittaaminen

Henriksson, L., Lahtinen, V., & Tynkkynen, N. (2024). Kestävän asumisen ulottuvuudet: Tapaustutkimuksena Turun, Tampereen ja Oulun kaupungit . Focus Localis, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/136139