Kestävyys kuntajohtamisessa

Analyysi Suomen 21 suurimman kaupungin kuntastrategioista

Kirjoittajat

  • Anni Jäntti Tampereen yliopisto
  • Juha Peltomaa Suomen ympäristökeskus

Avainsanat:

kestävyys, kestävyyden johtaminen, kuntajohtaminen, kunnat, kuntastrategia

Abstrakti

Kunnilla, kuntajohtamisella ja kuntien hallinnolla on keskeinen rooli ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämisessä. Kestävyyden johtaminen on kuitenkin toistaiseksi jäänyt varsin vähäiselle huomiolle julkisjohtamisen, -hallinnon ja kuntatutkimuksen tutkimusaiheena. Tässä tutkimuksessa kestävyyttä tarkastellaan kuntajohtamisen strategisena kysymyksenä analysoimalla kestävyyden käyttöä kuntastrategioissa. Suomen 21 suurimman kaupungin stra-
tegioita analysoimalla tutkimuksessa tuotetaan kokonaisjäsennys kuntien kestävyystoiminnan ulottuvuuksista. Tutkimuksemme mukaan kestävyys ymmärretään kuntajohtamisessa 1) megatrenditasoisten kestävyyden ajurien näkökulmasta, 2) kunnan toiminnan yleisenä tavoitteena, 3) muun tavoitteen apuvälineenä, 4) kaupungin toimialoilla, vastuualueilla ja toiminnoissa konkretisoituvana toimintana sekä 5) kuntaorganisaation ulkopuolisiin toimijaryhmiin kytkeytyvänä kysymyksenä. Tutkimuksemme laajentaa aiempaa tutkimusta valottamalla kuntastrategioiden
merkitystä ja roolia kestävyyden johtamisen välineinä ja edistämällä ymmärrystä kestävyyden käsitteen käytöstä ja ulottuvuuksista kuntien johtamisessa ja toiminnassa. Tutkimuksemme auttaa myös ymmärtämään, miten erilaiset tulkinnat kestävyydestä vaikuttavat kuntastrategioihin ja näin ollen myös kuntajohtamiseen.

Kirjoittajien biografiat

Anni Jäntti, Tampereen yliopisto

HT, kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori

Juha Peltomaa, Suomen ympäristökeskus

HT, dosentti, kehittämispäällikkö

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-11

Viittaaminen

Jäntti, A., & Peltomaa, J. (2024). Kestävyys kuntajohtamisessa: Analyysi Suomen 21 suurimman kaupungin kuntastrategioista. Focus Localis, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/136148