Mahdollisuudet kuntien toimintaedellytysten ja aseman vahvistamiseen normien purkuhankkeella

Kirjoittajat

  • Aimo Ryynänen professori emeritus

Avainsanat:

vapaakuntakokeilu, kunnallinen itsehallinto, kunnan valtiosääntöinen asema

Abstrakti

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy kuntien toimintaedellytysten vahvistaminen jatkamalla normien purkamista nykyisestä kuntien tehtäväkentästä. Tarkoitusta varten hallitus on käynnistänyt kuntien normituksen keventämisohjelman (26.10.2023 – 31.3.2027), johon kytketään kaikki kuntia ohjaava sektorilainsäädäntö soveltuvin osin. Kuntien toiminnan ja tehtävien mitoitusta ja toteutustapojen yksityiskohtaista sääntelyä on tarkoitus karsia. Osana ohjelmaa toteutetaan erilaisia kunta- ja aluekohtaisia kokeiluja, joiden avulla kokeillaan miniminormiohjausta kuitenkaan vaarantamatta ihmisten perustuslain mukaisia oikeuksia palveluihin.

Kyseessä näyttää siten olevan päältä päin katsottuna samankaltainen kunnallisen itsehallinnon vahvistamishanke kuin millainen oli vuosina 1988 – 1993 toteutettu vapaakuntakokeilu. Seuraavassa on tarkoituksena arvioida tuon yli kolme vuosikymmentä sitten toteutetun hankkeen sisältöä ja merkitystä tämän päivän tilanteen ja nyt käynnistetyn hankkeen kannalta. Voidaanko kokeilutoiminnan avulla saavuttaa muutosta kuntien itsehallinnollisessa asemassa?

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-03

Viittaaminen

Ryynänen, A. (2024). Mahdollisuudet kuntien toimintaedellytysten ja aseman vahvistamiseen normien purkuhankkeella. Focus Localis, 52(2), 88–93. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/143768