Aineistojen kirjoa

Kirjoittajat

  • Anu Lahtinen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Historiallinen Aikakauskirja tarjoaa alkusyksyn numerossaan monenlaista luettavaa aikakaudesta toiseen, ja aiheiden kirjon lisäksi huomiota voi kiinnittää tutkimusaineistojen ja tutkittavien ryhmien kirjoon. Käytössä on niin tiliaineistoja, taideteoksia, henkilökohtaista kirjeenvaihtoa, fragmentaarisen arkisto- ja sanomalehtitiedon yhdistelyä, muistietoa kuin lautapelejä ja niihin liittyviä tietoja. Kokonaisuutena artikkelit osoittavat, miten monipuolisten lähteiden avulla menneisyydestä voidaan rakentaa tulkintoja.

Viittaaminen

Lahtinen, A. (2022). Aineistojen kirjoa. Historiallinen Aikakauskirja, 120(3), 258—259. https://doi.org/10.54331/haik.131428