Arvon mekin ansaitsemme

Kirjoittajat

  • Anu Lahtinen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Monien historiantutkijoiden ja historian ystävien syksyä on värittänyt keskustelu siitä, miten yleistajuisessa tietokirjassa voi käyttää historiantutkijoiden aineistoja. Aihe on noussut esiin, kun tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota Suomen historian naisia käsittelevään yleistajuiseen teokseen. Teoksen julkaisuluettelossa näyttää olleen puutteita, ja kirjan tekstistä on vertailussa nostettu esiin osuuksia, jotka näyttävät olevan lähellä historiantutkijoiden aiemmin julkaisemia tekstejä.

Viittaaminen

Lahtinen, A. (2022). Arvon mekin ansaitsemme. Historiallinen Aikakauskirja, 120(4), 370—371. https://doi.org/10.54331/haik.131436