Renessanssimiekkailua englanniksi

Kirjoittajat

  • Antti Ijäs

Abstrakti

Arvio teoksesta: Guy Windsor: The Art of Sword Fighting in Earnest. Philippo Vadi’s De Arte Gladiatoria Dimicandi. Spada Press 2018. 292 s. ISBN 978-952-7157-37-4.

Viittaaminen

Ijäs, A. (2022). Renessanssimiekkailua englanniksi. Historiallinen Aikakauskirja, 120(4), 452—453. https://doi.org/10.54331/haik.131444