Tietoa julkaisusta

Kirjoittajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota kielenkäyttöön sekä välttämään turhia sivistyssanoja ja lainasanoja muista kielistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää translitteroituihin sanoihin ja erisnimiin. Tutkimustulosten raportointitavan on noudatettava vakiintuneita tieteellisiä käytäntöjä. Lähdeviittausten ja ‑luetteloiden, taulukoiden ja kuvioiden muotoilussa kirjoittajia pyydetään nojautumaan pääpiirteissään American Psychological Associationin (APA) käytäntöihin mutta suomen kielen sääntöjä noudattaen. Tavoitteena on sujuvakielinen, naseva ja persoonallinen teksti.

Tämä sivusto on käytössä tieteellisten artikkelien arviointiprosessia varten. Mikäli haluat lähettää artikkelikäsikirjoituksen arvioitavaksi, rekisteröidy ja noudata annettuja ohjeita. Muissa lehteä koskevissa asioissa tutustu lehden verkkosivuihin www.psykologia.fi.

Tervetuloa Psykologia-lehden käsikirjoitusten hallintajärjestelmään.

Psykologia-lehti julkaisee vertaisarvioituja empiirisiä artikkeleita ja katsauksia, ajankohtaisia tutkimusuutisia, väitöslektioita,
esitelmiä ja keskustelua, tutkijahaastatteluita sekä kirja-arvioita.

Tämän hallintasivuston kautta voit
lähettää uusia käsikirjoituksia lehden kaikkiin osastoihin
tai
tarkastella omien käsikirjoitustesi tilannetta.

Tarkemmat ohjeet käsikirjoitusten jättämisestä löydät Tietoa-valikon kohdasta Käsikirjoitukset.

Psykologia-lehden verkkoversion sekä lisätietoa lehdestä löydät osoitteesta www.psykologia.fi.