Tietoa lukijoille

Psykologia-lehti seuraa psykologista, sosiaalipsykologista sekä työ- ja organisaatiopsykologista tutkimusta ja kirjallisuutta kotimaassa ja ulkomailla. Lehti myös virittää ja ylläpitää keskustelua psykologian ja sen lähitieteiden tieteellisistä sekä tiede-, tutkimus-, koulutus- ja ammattipoliittisista kysymyksistä. Lisäksi lehti seuraa ja kommentoi psykologian eri osa-alueiden kannalta mielenkiintoisia kulttuuri- ja muun yhteiskuntaelämän ilmiöitä. Vuonna 1965 perustettu Psykologia-lehti ilmestyy kuutena numerona vuodessa.