Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Vakuutan, että artikkelikäsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu eikä se ole tällä hetkellä arvioitavana toisessa tieteellisessä julkaisussa.
  • Olen muotoillut tekstin noudattaen huolellisesti lehden kirjoittajaohjeita.
  • Olen jakanut lähetettävät materiaalit seuraaviin tiedostoihin (Katso tarkemmat ohjeet täältä):

    1. Nimiölehti, jossa näkyy suomen- ja englanninkieliset kirjoittajatiedot.

    2. Vertaisarviointiin lähetettävä artikkelikäsikirjoitus ilman kirjoittajien tunnistetietoja. Tiedosto sisältää myös suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät, avainsanat ja nostolauseet. Taulukot, kuviot ja kuvat on upotettu tekstin sekaan oikeille paikoilleen.

    3. Mahdolliset taulukot, kuviot ja kuvat alkuperäisessä muodossaan jokainen eri tiedostossaan.
  • Olen poistanut kirjoittajien tunnistetiedot vertaisarviointiin lähetettävistä tiedostoista.

Kirjoittajan ohjeet

Psykologia-lehti julkaisee pääasiassa suomen kielellä empiirisiä, teoreettisia, menetelmällisiä ja katsaustyyppisiä tieteellisiä artikkeleita, lectio praecursorioita, keskustelupuheenvuoroja, kirja-arvioita ja muita lehden alaan liittyviä kirjoituksia, kuvia, ilmoituksia ja mainoksia. Hyväksytyt artikkelit julkaistaan myös elektronisessa muodossa.

Kirjoittajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota kielenkäyttöön sekä välttämään turhia sivistyssanoja ja lainasanoja muista kielistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää translitteroituihin sanoihin ja erisnimiin. Tutkimustulosten raportointitavan on noudatettava vakiintuneita tieteellisiä käytäntöjä. Lähdeviittausten ja ‑luetteloiden, taulukoiden ja kuvioiden muotoilussa kirjoittajia pyydetään nojautumaan pääpiirteissään American Psychological Associationin (APA) käytäntöihin mutta suomen kielen sääntöjä noudattaen. Tavoitteena on sujuvakielinen, naseva ja persoonallinen teksti.

Erillispainoksia ei ole mahdollista jakaa eikä kirjoittajille makseta palkkioita. Kullekin kirjoittajalle lähetetään pyynnöstä yksi tekijänkappale siitä lehden numerosta, jossa teksti on julkaistu, sekä kirjoittajan oma teksti.pdf-muodossa.

Ennen käsikirjoituksen jättämistä tutustu huolellisesti lehden yksityiskohtaisiin kirjoittajaohjeisiin.

Tietosuojaseloste

Tälle sivustolle annetut nimi- ja yhteystiedot eivät ole ulkopuolisten nähtävissä, vaan niitä käytetään yksinomaan Psykologia-lehden toimitus- ja arviointiprosesseissa.

Sokkoarvioinnin varmistamiseksi edellytämme tunnistetietojen poistamista paitsi kaikista tiedostoista myös tiedostojen asetuksista.

1. Poista kirjoittajien ja arvioijien nimitiedot kaikista tiedostoista.

2. Microsoft Office -tiedostoissa poista tunnistetiedot myös tiedostovalikosta: File > Save As > Tools (Mac-tietokoneissa Options) > Security > Remove personal information from file properties on save > Save.

3. PDF-tiedostoissa poista tunnistetiedot myös tiedoston asetuksista: Adobe Acrobatissa File > Document properties.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.