Tietoa julkaisusta

Psykologia-lehti julkaisee pääasiassa suomen kielellä empiirisiä, teoreettisia, menetelmällisiä ja katsaustyyppisiä tieteellisiä artikkeleita, lectio praecursorioita, keskustelupuheenvuoroja, kirja-arvioita ja muita lehden alaan liittyviä kirjoituksia, kuvia, ilmoituksia ja mainoksia. Hyväksytyt artikkelit julkaistaan myös elektronisessa muodossa.

Psykologia-lehti seuraa psykologista, sosiaalipsykologista sekä työ- ja organisaatiopsykologista tutkimusta ja kirjallisuutta kotimaassa ja ulkomailla. Lehti myös virittää ja ylläpitää keskustelua psykologian ja sen lähitieteiden tieteellisistä sekä tiede-, tutkimus-, koulutus- ja ammattipoliittisista kysymyksistä. Lisäksi lehti seuraa ja kommentoi psykologian eri osa-alueiden kannalta mielenkiintoisia kulttuuri- ja muun yhteiskuntaelämän ilmiöitä. Vuonna 1965 perustettu Psykologia-lehti ilmestyy kuutena numerona vuodessa.

Lehden verkkoversion sekä lisätietoa lehdestä löydät osoitteesta www.psykologia.fi